Artikel nr 7 fra blad nr 4-2015
Emne: Dikt
Det livgivende Ord
Av Astrid Eilertsen

Var i begynnelsen hos Gud – tok bolig iblant oss (Joh 1) 

Gud sendte til verden sitt skapende ord,
fra begynnelsen var det hos Gud.
Ja, Ordet ble kjød og tok bolig på jord
da hans Sønn kom fra himlen med bud. 

Det er levende, virkekraftig og skarpt (Heb 4,12) 

Guds ord det er levende, kraftig og skarpt,
dømmer menneskets tanker og råd.
Det trenger igjennom et hjerte så hardt,
skaper bønnen: O, Herre benåd.

Det frelser og fornyer, og er lys på vår vei (Jak 1,21 og Sal 119,105) 

Guds ord det er mektig til frelse å gi,
det gjenføder, fornyer vår tro.
Guds ord er en lykt og et lys på vår sti,
det gir sjelefred, hvile og ro. 

Det er som regnet som får frø til å spire, skaper liv (Jes 55,11-12) 

Guds ord er som regnet, får frø til å gro,
det gir såkornet næring og liv.
Ja, Ordet det skaper en tillitsfull tro,
og gir styrke, nytt mot og ny giv. 

Troen kommer av forkynnelsen - av Ordet (Rom 10,17) 

Guds levende ord som gjør hjertet berørt,
må forkynnes for hele vår jord.
For troen den kommer når Ordet blir hørt,
ord om Jesus som Frelser og bror. 

Salige er de som hører og tar vare på Guds ord (Luk 11, 28) 

Ja, salig er de som har hørt Herrens ord,
i sitt hjerte tatt vare på alt.
For de skal få sitte ved Frelserens bord
fylt av takk for at alt er betalt.