Artikel nr 3 fra blad nr 3-2015
Emne: Dikt
Ha takk fordi du stred
Olav Nergård

Ha takk fordi du stred
Mel.: Nu takker alle Gud

Ha takk fordi du stred
den strid jeg skulle stride.
Ha takk fordi du led
den straff jeg skulle lide.
Ha takk fordi du bar
min skyld og dom for meg.
Så er min Gud – min far;
og jeg tilhører deg.

Ha takk fordi du er
og alltid blir den samme,
som er meg evig nær.
Og når jeg blir til skamme
med alt av meg og mitt,
så på ditt ord jeg vet:
du gav meg deg og ditt.
Ha takk i evighet.