Artikel nr 2 fra blad nr 3-2015
Emne: Andakt
Nåden i Jesus Kristus
Av Hans Erik Nissen

”Minn meg, la oss gå i rette med hverandre! Fortell du, så du kan få rett!” 

Du har ingen rett overfor Gud. Du har handlet mot hans bud, og du må si som David: ”Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort – ….” (Sal 51,6). Selv om du gang på gang har bestemt deg for at nå skal alt bli annerledes, så er det likevel ikke blitt det. Du har ikke greid å sette dine beslutninger ut i live. Hjertet er det mest bedragerske av alt. Det er uhelbredelig, og hvem kan gjennomskue det? 

Hvordan kan da Gud tale om at du som er slik, kan få denne retten? 

Det skyldes at hos Gud er det en annen rett enn lovens rett. Det er nådens rett. Lovens rett hviler på hvem du er. Nådens rett hviler på hva Jesus er, og hva han har gjort. Jesus har vunnet denne retten til deg, som er helt uavhengig av deg og alt ditt. Den avhenger alene av Jesus og alt hans verk.

Den retten har Gud godkjent ved oppstandelsen fra de døde. 

Nå lengter Gud etter å gi deg den retten, som Jesus vant for deg. 

Du som har tatt imot evangeliet: Gjennom ordet om Jesus legger Gud igjen og igjen retten til nåde inn i ditt hjerte. Denne ufortjente og uforskyldte retten til nåden er det så vanskelig å holde fast på i troen. Gud må igjen og igjen gi deg den. Du må daglig ta imot den uforskyldte nåde. 

Men det er velsignet å ta imot Guds nåde. Du blir rik av å ta imot. Ja, du vokser og forvandles under retten til nåden. Jo mer troens øye vendes mot Jesus og retten til nåde du eier i ham, desto mer vinner Jesus skikkelse i deg.

Fornuften kan ikke forstå dette. Men det gjør ikke noe for det er med hjertet du tar imot retten til nåde. All urett hos deg la Gud på Jesus. All rett som Jesus vant da han oppfylte loven, gir han deg. 

Gi opp alle dine egne forsøk. Du får aldri rett overfor Gud på lovens grunn. Slipp evangeliet inn i ditt hjerte. Det gir deg retten til hans nåde, og din sjel hviler hos Gud. 

(Oversatt fra dansk)