Artikel nr 8 fra blad nr 2-2015
Emne: Påske
Jesus er oppstanden!
Av Ludvig Hope

”I søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede; han er oppstanden, han er ikke her; se der er stedet hvor de la han” (Mark 16,6) 

Langfredag lå mørket tungt og uhyggelig som døden over verden. Da livets høvding ga opp ånden, da ble det mørkt. 

Men påskemorgen rinner klar, sterk og evig. Livets dag bryter natten. Mørket må bort, og den nye tid som aldri mer kan synke mot kveld og mot død, er kommet til oss. Det som nå er gjort av ham som fra evige tider lovet å være vår redningsmann, kan aldri synke i grus. Det han tok bort og det han har vunnet – alt har gått med seier gjennom satans fristelser, gjennom Guds hellige og rettferdige krav og gjennom dødens og helvedes ild. Det nye Paradis har åpnet sine porter for Adams ætt, livets tre står med modne frukter til dødens barn, og hvem som vil kan ete og leve, evig frigjort fra synden. 

Påskemorgen! – du livssol som stiger opp over en jord i dødens skygger. Du ga oss utgang fra døden, du ga oss livet! Påskemorgen stiger et menneske ut av sin grav for aldri mer å legges ned i den igjen. Påskemorgen møter døden sin overmann. Gjennom den åpne grav og den levende Jesus roper himmelen til oss, at Guds sønn tok synden bort ved sitt offer.

Påskemorgen! – du er livets evige dag over dødens barn. 

Kan du tro noe så stort uten å gripes av hellig glede? 

Å prektig morgenglans, 
som overgår all sans! 
Guds sønn, vår sol, er oppe, 
og gjennom dødens troppe 
har fektet seg med ære, 
hans navn velsignet være!
(”Syng for Herren” nr. 570 vers 2) 

(Fra ”Et ord i dag” 16. april. A.S Lunde & Co.s Forlag 1962)