Artikel nr 11 fra blad nr 1-2015
Emne: Aktuelt emne
Kirkevalget i september 2015
Av Olav Hermod Kydland

Kirkemøtet i 2014 sa nei med 64 mot 51 stemmer til forslaget om å innføre en kjønnsnøytral ekteskapsideologi i Den norske kirke. Men de som ønsker å omdefinere ekteskapet, har sagt i fra om at de vil mobilisere foran valget i september 2015. De arbeider bevisst for å få valgt inn delegater i Kirkemøtet som ønsker omgjøre vedtaket fra 2014. 

Stiftelsen MorFarBarn sammen med ”Levende folkekirke” ønsker også å mobilisere foran Kirkevalget i 2015. Redaksjonen i Bibelsk Tro ønsker å takke dem som leder dette arbeidet og oppfordrer den enkelte til å støtte det. Vi må be og arbeide for at ikke en kjønnsnøytral ekteskapsideologi, som er et opprør mot Den treenige Guds skaperordning, får innpass i Dnk. Vi vil sitere noe med tilslutning fra MorFarBarns fokusområder og budskap: 

1. Ekteskapet 

Ekteskapet er ikke en sosial konstruksjon, oppfunnet av mennesker. Ekteskapet er en skaperordning for mann og kvinne, innstiftet av Gud. Relasjonen mellom mor, far og barn er unik. 

2. Barnet 

Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far. Planlagt farløshet og morløshet er en integrert del av den kjønnsnøytrale ideologien, men kolliderer med Guds skapervilje og barns rettigheter. 

3. Samvittighetsfrihet 

Vi forsvarer norske borgeres rett til å hevde den tradisjonelle forståelsen av ekteskap og barn uten å møte marginalisering, fordømmelse og yrkesforbud. 

Budskapet fra MorFarBarn: 

JA til ekteskapet som Guds skaperordning for mann og kvinne. 

JA til mor-far-barn- relasjonen som den unike grunncellen i alle sivilisasjoner.

JA til betydningen av kjønnspolariteten mellom mann og kvinne – også i familien. 

JA til at barn er en gave, ikke en rettighet eller en handelsvare. 

JA til barns gudgitte rett til sin egen mor og far. Verken mor eller far er overflodig. 

JA til betydningen av biologisk foreldreskap, blodsbånd, slektskap og arv. 

JA til tydelig barneperspektiv i samfunnets lovgivning og i kirkens teologi.

Biologien, barnet og Bibelen gir samme svar: 

Ekteskapet er for mann og kvinne, og mor-far-barn-relasjonen står i en særstilling.

(Fra nettsiden: www.MorFarBarn.no Stiftelsen MorFarBarn, Pb 8253, 4676 Kristiansand)