Artikel nr 9 fra blad nr 1-2015
Emne: Bokklipp
Feltropet
Av Mia Hallesby

I en krig mellom sør – og nord statene i Amerika deltok blant annet en troende lege. 

En kveld skulle han foreta en ridetur utenfor leiren og spurte i hovedkvarteret etter dagens feltrop. Uten det ville han nemlig ikke slippe forbi noen vaktpost. Han fikk oppgitt at løsningsordet var ”Chicago”. 

Da han nærmet seg den første vaktposten, ble han øyeblikkelig ropt an: ”Hvem der”? 

Straks svarte han: ”Chicago”. 

Vaktposten kjente tilfeldigvis legen og fikk hvisket til ham: ”De har fått oppgitt feil ord. Skynd Dem tilbake og få det ordet som gjelder for i dag. Min plikt er egentlig å skyte Dem”. 

Legen red øyeblikkelig tilbake til hovedkvarteret, og fikk der vite at han ved en feiltagelse hadde fått feltropet fra den foregående dag. 

Da han kom tilbake til vakten, ble han igjen stanset ved ropet: ”Hvem der”? Og nå kunne han gi det rette ordet. 

For den troende lege ble dette en veldig alvorlig opplevelse, og han begynte en samtale med den unge vaktmannen. 

”Unge venn”, sa han. ”De har i dag for andre gang spurt meg om feltropet. Det kommer en dag da vi alle skal stilles fram for Guds domstol. Da gjelder det å kjenne det rette ordet som åpner veien til himmelen. Kjenner De det”?

”Ja, det gjør jeg”, sa den unge soldaten, og ansiktet hans lyste av den tro som fylte hans hjerte.

”Hvordan lyder det”? sa legen beveget og glad over å treffe en som delte hans tro.

”Det lyder slik”, sa soldaten: ”- Jesu Kristi blod renser oss fra all synd!” 

(Fra ”300 fortellinger” Indremisjonsforlaget 1946)