Artikel nr 3 fra blad nr 1-2015
Emne: Sang
Det gryr mot dag
Av Ukjent forfatter

Det gryr mot dag

Det gryr mot dag, se natten er snart omme, 
en evig glede venter Jesu Kristi brud. 
En herlig morgen uten skyer snart skal komme, 
da er vi hjemme og skuer Gud 

KOR: 

Ja samlingsdagen nu snarlig kommer, 
vi kjenner tiden at den er nær, 
og mens vi venter en evig sommer, 
vi synge vil om Jesus Frelseren kjær. 

Det gryr mot dag, se oppad frelste skare 
snart morgenstjernen lyser frem på himlens hvelv. 
Fra trengselsnatten hjem til himlen skal vi fare, 
fra jorden hentes av Herren selv.

Det gryr mot dag, vi når den store seier, 
som Gud av nåde gir til hver en sjel som tror. 
Da oppfylt blir det håp som i vår sjel vi eier, 
vi møter Jesus, vår venn og bror. 

Det gryr mot dag, og vi skal åpenbares 
med ham i herlighet og Jesus Kristus se. 
Og Gud har lovet at for ham vi skal bevares 
til dagen kommer i herlighet.