Artikel nr 14 fra blad nr 6-2014
Emne: Dikt
Fra herlighet og ære
Av Axel Remme

Fra herlighet og ære
han kom til verden ned
og fødtes for å være,
vår frelser, glede, fred.
Det minste blir det største,
vi slik Guds rike så.
Hvor Jesus blir den første,
kan smått stort overgå.
Gud nåden slik forærte
vår arme, falne jord,
og livets vei oss lærte.
Om ham sang englekor.
 Legg anstøtet til side,
hos ham er allting godt.
Hør høytidsord så blide:
Du har Guds frelser fått!
Et barn i stall og krybbe
svøpt i vår fattigdom,
Guds løfte, “Isais stubbe”,
i “tidens fylde kom”.
Og han er enn å finne
i ord og sakrament.
Sann rikdom kan du vinne
ved ham som Gud har sendt.
Han ble for intet regnet,
foraktet og forlatt.
I ringhet fremtrer tegnet
på frelsens dyre skatt.
Av Axel Remme

(Kan synges på tonen:
“No livnar det i lundar”)