Artikel nr 3 fra blad nr 6-2014
Emne: Fra sangskatten
En hjemløs Konge
Av Gunnar Holth

Vekkelsessangen som siteres nedenfor er skrevet av frelsesoffiseren fra Porsgrunn,Bernhard Fjærestrand (1879-1951), en meget produktiv sangforfatter. Mest kjent er han for sangen «Hans navn skal kalles Jesus». Han har ellers oversatt «Jesus, Frelser, los du meg» (v.1 skrevet av Fjærestrand) og «La meg få høre om Jesus». 

Han begynte tidlig å skrive dikt og vitne om sin Frelser. Sammen med Henry Albert Tandberg ble han tidlig med i redaksjonsavdelingen for Frelsesarmeen. Her utførte han et samvittighetsfullt og grundig arbeid og disse to, sammen med Klaus Østby, har hatt avgjørende betydning for Frelsesarmeens sang- og musikkliv i Norge. Stikkord her er sangbøker/melodibøker. En tenker da på utvidelse og revidering av ulike utgaver. 

I sangen som her siteres, skildrer han med vemod hvordan dørene ofte er stengt for Jesus. 

Den ble skrevet som en julesang i 1906, og sto samme året i Krigsropets julenummer. 

Senere har den fått plass i Frelsesarmeens sangbok, også i siste utgaven.

Tonen er av Klaus Østby, frelsesoffiser og internasjonalt kjent komponist, musiker, musikkteoretiker og dirigent. Se noter. 

1. En hjemløs Konge vandrer frem,
fra dør til dør han går
og ser med sorg de tusen hjem
som lukket for ham står.
Som første gang han søkte rom,
ei herberg´ for ham var, –
han søker enn i slott og slum,
får oftest «nei» til svar.
2. Av kjærlighet til fallen slekt
forlot han all sin prakt,
han ville se vårt sjelssår legt
og med oss slutte pakt.
Han ville ta vår synd på seg,
forsone oss med Gud,
til evig liv oss vise veg
fra syndens gravnatt ut.
Omkved: Han gjester deg i dag.
Han gjester deg i dag.
På hjertets dør han banker,
lukk fredens fyrste inn,
å, lukk ham inn i dag!
3. Enn misforstått av rik og arm
han vandrer om i dag.
Med samme medynk i sin barm
– en Frelsers hjertelag.
Og hvor det er en åpen dør,
så han får stige inn,
et frelsens underverk han gjør,
og fest det blir i sinn.

--