Artikel nr 2 fra blad nr 6-2014
Emne: Andakt
Gud er med oss!
Av Hans Erik Nissen

”…og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud! (Mat 1,23) 

Er Gud med deg? Mange har ikke helt frimodighet til å si det. Hvis de bare kunne leve opp til det slik de gjerne ville, da var det ikke så vanskelig. Men det er så mye som skulle vært annerledes. Noen har gitt opp, mens andre stadig håper på at de en gang skal greie å leve slik som de så gjerne vil. 

Når det skjer da har hjertet frimodighet til å bekjenne at Gud er med oss.

Mange ser ikke hvor feil denne tankegangen er. Grunnen er at vi oppfatter at vårt forhold til Gud er hengig av oss. Når alt lykkes for oss, da regner vi med at Gud er med oss. 

Da nådesolen begynte å skinne i vårt liv, gikk det opp for oss at vårt gudsforhold ikke avhenger av oss, men av Jesus. Det er han som står inne for at Gud er med oss. Han bærer navnet Immanuel med rette. 

Det er sant at synd skiller oss fra Gud, men Immanuel har sonet alle våre synder slik at syndens makt er brutt i vårt liv. 

Når vi faller i synd kommer Immanuel. Han sier til oss at dine synder ikke betyr at vi er oppgitt av Gud. Vi skal få bære våre synder inn i lyset fra Immanuel. Hans blod har ikke mistet sin kraft fra å rense oss fra all synd.

Motgang, vanskeligheter og nød kan tårne seg opp så vi ikke ser Gud i alle de vanskeligheter som møter oss. Men Jesu Kristi blod har sonet synden. Han står inne for at Gud er med oss i alt det uforståelige. 

Gjennom alt som er vanskelig lærer Gud oss å tro på tross av det. Det kjennetegner den prøvede tro. Den regner med at Gud er med oss selv om alt og alle synes å være i mot oss. 

Troen vet at Jesus heter Immanuel. Vi må aldri sette punktum når vi har nevnt våre synder og vanskeligheter. Det som teller for Gud er ikke oss, men det er Immanuel. La oss derfor takke og prise hans navn.

”Er Gud med oss, hvem er da imot oss?” (Rom 8, 31)