Artikel nr 16 fra blad nr 5-2014
Emne: Baksida
Ja, engang mine øyne ska
Av Karl Marthinussen

1. Ja, engang mine øyne skal 
se kongen i hans prakt; 
Tilbede i hans tempelhall 
Hans nåde og hans makt. 
I et krystallklart hav av lys 
Forsvinner tidens natt og gys, 
Forvandlet blir hver gåte her 
Til lovsangsjubel der. 

2. Og salighetens tonevell 
Skal bruse som et hav, 
Som sus av skog en sommerkveld 
Når himlen er som rav. 
Og gjenfødt all naturen er, 
Og ingen skygge faller mer. 
Og alt av skjønt mitt øye så, 
Ny glans og glød vil få. 

3. Men skjønnest er det dog å se 
Guds Lam så underbart, 
Med merkene fra korsets tre
Av seirens glans forklart. 
Og dette lys er mer enn sol; 
Det er Guds gylne nådestol, 
Og støvts drakt som her meg bandt, 
Blir klart som diamant. 

4. Så er jeg frelst, så er jeg fri, 
Så har jeg vunnet frem. 
Så er min strid med ett forbi, 
Så er jeg i mitt hjem. 
Det hjem min frelser lovet har 
Hver den som korset med ham bar, 
Guds paradis, vårt rette hjem, 
Det ny Jerusalem.