Artikel nr 12 fra blad nr 5-2014
Emne: Misjon
Å spre bibler i Andhara Pradesh i India
Av Anders Österbacha

Stiftelsen På Bibelens Grunn har vedtatt å støtte arbeidet med å distribuere bibler på telugu i India. Stiftelsens støtte vil bli kanalisert gjennom Luthersk Litteratur-Mission i Sverige. De av våre lesere som ønsker å støtte dette arbeidet, kan sende sitt bidrag til ”Støttefond for evangelisk arbeid og misjon” kontonummer: 3201.59.73713. 

Anders Österbacha forteller her noe om arbeidet til litteraturmisjonen i India. 

Andhra Pradesh er en delstat sydøst i India ved kysten til Bengalbukta. Omlag 50 millioner mennesker bor der, og delstatens offisielle språk er telugu. 

Alle delstatene i India har et eget offisielt språk. Når innbyggerne i India reiser til en annen delstat, er det som vi i Norden reiser til et annet land. 

Ifølge den offisielle statistikken er mindre enn to prosent (%) av delstatens befolkning kristne. 

I Andhra Pradesh har Luthersk Litteratur-Mission (LLM) arbeidet i over tretti år. 

LLM sender ikke ut egne misjonærer, men støtter arbeidet med penger til å spre bibler og annen god, kristen litteratur til lokale kontakter. Blant våre kontakter er det flere pastorer i lokale lutherske kirker som arbeider med å bringe ut Ordet til det indiske folk. De fleste av de lokale medarbeidere har vi hatt samarbeide med i lengre tid, og vi vet derfor at de er pålitelige. Noen av dem har vi også besøkt. Noen har et viktig arbeid blant barn. De tar seg av foreldreløse barn og driver skoler hvor barna får høre om Jesus. Derfor får ofte forespørsler om undervisningsmateriell for barn og mange barnebibler av våre lokale kontakter. 

Vi har mye å lære av våre indiske trossøsken når det gjelder frimodighet, og det å benytte seg av den laglige tid. Vi har gjennom årenes løp fått høre mange vitnesbyrd om hvordan møte med mennesker i hverdags situasjoner har ført til samtale og vitnesbyrd. Mange ganger har en da fått gi bibler og/eller andre skrifter ved slike anledninger. 

Våre medarbeidere følger ofte den samme metode som evangelisten Filip anvendte i møtet med den etiopiske hoffmann. De som får bibler eller kristen litteratur oppsøkes ofte senere til samtale. 

Fem av Indias delstater har forbud mot konvertering. Det er følgelig kriminelt å omvende hinduer til andre religioner, men ikke i Andhra Pradesh. Våre venner møter imidlertid motstand fra mennesker og myndigheter. Men det skremmer dem ikke. De vet at menneskene uansett religion, er gjenløst i Kristi død og oppstandelse. De ønsker at de skal få del i den samme frelse som de selv har fått oppleve.