Artikel nr 9 fra blad nr 5-2014
Emne: Referat
Bibelsamling på Audnastrand 17. – 20. juli 2014
Av Olav Hermod Kydland

For nittende gang arrangerte Stiftelsen På Bibelens Grunn (Bibelsk Tro) bibelsamling på Audnastrand leirsted i Lindesnes kommune. 

Leirstedet ligger vakkert til ved elva Audna, 3,5 km sørover langs riksveg 460 fra kommunesenteret Vikeland. Turistattraksjonen Lindesnes fyr ligger bare 23 km fra leirstedet. 

Til årets bibelsamling var 55 voksne og 10 barn innmeldt. Det er lenge siden vi har vært så mange. Særlig er vi takknemlige for at fem unge ektepar med 10 barn var med på samlingen. Vi takker Herren for hver enkelt som kom for å høre Herrens ord. 

Talere var Erik Trans fra Herning i Danmark og Dagfinn Natland fra Erfjord. De fikk begge to gi oss mye fra Guds ord til tukt og trøst. I tillegg hadde Oddbjørg og Kjetil Fredriksen og datteren, Gunnlina, et sangmøte med gode og oppbyggelige sanger. På kveldsmøtene deltok forskjellige sangere med fin og god sang. 

Lørdag den 19. juli ble det arrangert tur til Åvik hvor Tor Landro fortalte fra livet til den kjente Kina-misjonær Asbjørn Åvik. 

Motto for bibelsamlingen var: ”Ved korsets fot hos Jesus Der har mitt hjerte fred.” 

Gjennom bibeltimer, taler, sangmøte og vitnemøte ble det fokusert på Jesus Kristus og hans frelsergjerning. Jesus døde en stedfortredende død for hele menneskeslekten og sto opp til vår rettferdiggjørelse. Evangeliet er for alle mennesker på jord, men det ser ut for at de fleste ikke har bruk for det. Vi må ikke bli motløse, men forkynne lov/evangelium, synd/nåde til frelse og oppbyggelse. 

I vår tid gjelder det å holde seg til Bibelens budskap, for vi møter ofte en uklar forkynnelse og falsk Gudsdyrkelse. Derfor er det viktig, som Jesus sier, at vi må være årvåkne slik at ikke noen får føre oss vill (Mat 24,4). La oss ikke bedra oss selv slik som de fem brudejomfruene gjorde. De hadde ikke olje på lampen. Brudgommen kjente dem ikke. Derfor fikk de ikke komme inn til bryllupsfesten. Men de som var rede, gikk sammen med brudgommen inn til bryllupsfesten til glede og evig salighet. Må Herren få lede hver enkelt av oss!

La oss takke Gud for at vi får hvile i nåden uansett hva som skjer med oss. Sangeren sier det slik i sangen: Jeg hviler i nåden ”

Jeg hviler i nåden hos himmelens Gud 
Som sendte sin sønn med det salige bud 
At synden er sonet, at alt er fullbrakt 
Med det har Han tegnet den evige pakt. 

Jeg hviler i nåden, og slik har jeg fred
I Ham som har sonet min synd i mitt sted
Han opprettet alt som i fallet gikk tapt 
Forløste igjen det som Han hadde skapt. 

Jeg hviler i nåden med alt det jeg har 
Med nåtid og framtid og alt det som var 
I nåden min synd og min fortid er glemt 
I glemselens hav er begravet og gjemt. 

Jeg hviler i nåden ved Golgata verk 
Om troen er liten gjør nåden meg sterk 
For nåden er større der synden er stor 
Jeg hviler i nåden i tro på Guds ord. 

Jeg hviler i nåden når morgenen gryr 
Er trygg gjennom dagen hva enn den meg byr 
Når solen går ned og Han sender meg bud 
Jeg hviler i nåden der hjemme hos Gud.” 

(Torstein Lindhjem. Sangen og melodien er gjengitt i Bibelsk Tro nr 4/2013)