Artikel nr 8 fra blad nr 5-2014
Emne: Bokklipp
Troens vei, den beste vei å gå
Av Carl Fr. Wisløff

”Kom nå frem her, så vil jeg gå i rette med dere for Herrens åsyn om alle Herrens rettferdige gjerninger som han har gjort mot dere og fedrene deres.” (1 Sam 12,7) 

Israels folk hadde krevd en konges om kunne føre dem i krig, for det hadde alle de andre folkene. 

1 Sam 12 forteller oss noe om bakgrunnen for dette kravet. Samuel minner folket om det. 

Vanskeligheter og farlige kriser hadde Israels folk hatt mange ganger, sier Samuel. På grunn av deres synder lot Herren filistrene få herredømme over dem! Da ropte de til Herren og sa: ”Vi har syndet mot deg, frels oss!” (vers 10). Da sendte Herren Jefta og Samuel og reddet dem. 

Dette hendte flere ganger. Folket syndet og glemte Herren. Da lot Herren fremmede hærer komme over dem. Men når de angret og ba ham om nåde og hjelp - da grep Herren inn og reddet dem. 

Men så kom en forferdelig fiende imot dem. Det var Nahas, Ammons barns konge. Han gikk så grusomt frem at ingen hadde hørt om slikt før. Da var det de begynte å kreve en konge til å lede dem i krig. 

Samuel forsøkte å stagge dem. Husker dere ikke hva som er hendte tidligere, sa han. Israel har vært i slike vanskeligheter før. Men hver gang de gjorde bot og vendte seg til Gud, så grep han inn og hjalp dem. Kan vi ikke gjøre det samme denne gang? Om vi ydmyker oss for Herren og ber han gripe inn, tror dere ikke at det kunne gå bra denne gangen også? 

Nei, svarte Israels barn – det nytter ikke, for alt er annerledes nå. I gamle dager kunne det saktens klare seg med bot og bønn. Men nå er det ikke nok lenger. For den fienden vi nå har mot oss, er verre enn noen andre. Nå må vi ha en helt ny ordning – vi må ha en konge. 

Var det sant? Finnes det noen situasjon som er for vanskelig for Gud? Finnes det noen nød som ikke Herren vet råd med? Vi vet svaret: Han som hadde hjulpet før, kunne også hjelpe nå. 

Alt er annerledes nå – har ikke vi også hørt det? Å jo – vi har hørt det: Nå nytter det ikke bare med å forkynne Guds ord, det kunne være bra nok i gamle dager – nå trenges noe annet og mer. Nye tider – nye veier og måter! Omvendelse og bønn og tro er bra nok – men nå for tiden trenges noe annet og mer! 

Må vi aldri høre på dette. Det finnes ingen annen og bedre vei enn troens vei. Gud har alltid lovet å være hos dem som ydmyker seg for ham i bønn og tro. 

(Fra andaktsboka ”Daglig brød” 22.juli. Lunde Forlag 2. opplag 1983)