Artikel nr 3 fra blad nr 5-2014
Emne: Sang
O Herre, til hvem skulle vi dog gå hen
Av Henry Albert Tandberg

O Herre, til hvem skulle vi dog gå hen? 
Du har jo det evige livet! 
Kun du bærer navnet som synderes venn, 
Kun du har ditt livsblod oss givet. 
Hvor fattig, hvor øde og tom var vår jord, 
Om ikke vi ditt hadde ditt evighetsord 
Som løfter vår sjel over jorderiks grus 
Helt opp mot de evige høyder! 

O Herre, til hvem skulle vi dog gå hen 
Når sorgene fyller vårt hjerte, 
Når ikke det finnens en eneste venn 
Som makter å lindre vår smerte? 
Hvor godt da å fly til din åpnede favn, 
Du lindrer hver smerte og mildner hvert savn, 
Som før vil du byde ditt: ”Ti og vær still!” 
Og stormer og bølger deg lyder. 

Når livskvelden kommer, og solen går ned, 
Og evighetsklokkene ringer, 
I skyggenes dal og ved dødsflodens bredd, 
Si hvem skal vel over meg bringe? 
Hvor godt da til Jesus befale min ånd 
Og barnlig å legge min skjelvende hånd 
I hans, som har gått gjennom dødsdalen før 
Og fjernet dens brodd og dens torner. 

(Forfatteren (1871-1959), offiser i Frelsesarméen. Sangen, nr 368 i sangboka, er skrevet i 1907-1908).