Artikel nr 10 fra blad nr 4-2014
Emne: Bokmelding
Svært bra om skapelse og evolusjon
Av Eivind Gjerde

Bokomtale:
Andreas Årikstad, Jogeir Lianes og Johan Samuel Årikstad-Nielsen 
Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen 
Hermon Forlag 2014. 255 s., innb. 

Dette er en bok jeg vil anbefale alle å lese. Særlig viktig er det at den oppvoksende generasjonen får kjennskap til den. Boka gir stor hjelp til å tenke bibelsk i møte med de mange tanker fra naturvitenskapelig hold som er på kollisjonskurs med Bibelen, Guds Ord. 

Bibelen sier at vi skal ta enhver tanke til fange i lydighet mot Kristus (2 Kor 10,5). Dette har de tre unge forfatterne i høyeste grad prøvd å gjøre. Bokas store styrke er den sterke bibeltilliten som den målbærer. Alle tanker som naturvitenskap fremmer må prøves på Guds Ord. Hevder naturvitenskapen noe som er i strid med Bibelen, må naturvitenskapen vike. Boka viser på en klar og overbevisende måte at det ikke går noen bro mellom bibelsk skapelsesteologi og evolusjonslæren (utviklingslæren). Det er en uforenelig motsetning mellom skapelsesparadigmet (paradigme = mønster) og evolusjonsparadigmet. Bibelen lærer at Gud skapte alt av ingenting i løpet av seks skapelsesdager. Alt var skapt godt i sin tid, og alt var villet av Gud. Evolusjonslæren på sin side lærer at livet har utviklet seg gjennom millioner av år gjennom et kaos av lidelse og død, der bare de best tilpassede individene har overlevd. Det har vært ”survival of the fittest”, som det heter etter Charles Darwin. Evolusjonen har ikke fulgt noen plan. Tilfeldighetene har rådet.

Boka er delt i fire deler. I del 1 blir det spurt om den bibelske skapelsesberetningen og evolusjonslæren kan forenes, i del 2 svarer boka på innvendinger fra teologi og fornuft, i del 3 svares det på innvendinger fra naturvitenskapen og i del 4 tas flere andre argumenter til drøfting. Boka har også et tillegg som er viktig å få med seg. Tillegg 2 behandles åndskampen om skaperen. 

Boka er lettlest og river deg med fra første stund. Stoffet blir presentert på en god pedagogisk måte med korte kapitler med mellomtitler og en rekke fotografier og illustrasjoner. 

Boka har vakt stor debatt etter at den kom ut, og debatten vil nok fortsette i lang tid. Det er sunt med debatt. På den måten må de ulike parter gjennomtenke sine standpunkt og stille seg spørsmål som man kanskje ikke har tenkt på før. For en kristen er det da avgjørende at det er Bibelen som blir bestemmende for de tankene man vil ha om skapelse og evolusjon 

Det som har utløst sterkeste debatt er at forfatterne lærer ung-jordskreasjonisme. De hevder at jorda bare er ca 6000 år gammel og at Guds skapte jord og himmel gjennom seks døgn på a 24 timer. Flere gammel-jordskrasjonister har gått i rette med forfatterne for dette. De mener at jorda må være mye eldre enn 6000 år. 

Forfatterne argumenterer, etter mitt syn, veldig godt for sine standpunkt. De fremmer mange nye og gode tanker. Les og du skal få se! 

Boka har fått en smakfull og god layout og er lett å lese og å slå opp i. Det er bare å gratulere forfatterne og forlaget med en svært viktig bokutgivelse.

Eivind Gjerde