Artikel nr 9 fra blad nr 4-2014
Emne: Minneord
Svein Brattgjerd til minne
Av Olav Hermod Kydland

Svein Brattgjerd døde i troen på sin Frelser den 21. mars 2014 og ble begravet fra Svelvik kirke den 28. mars. 

Svein Brattgjerd ble født den 4. april 1942 i Namsos, men bodde de første årene av sitt liv på en fjellgård på Fosenhalvøya. Senere flyttet familien til Namdalseid. 

Etter folkeskolen gikk han på framhaldsskole, Rødde kristelige ungdomsskole og Orkdal offentlige landsgymnas (1959-62). 

I 1963 begynte Svein på forkynnerlinja på Fjellhaug bibel- og misjonsskole. Deretter reiste han som forkynner i NLM, og var også ungdomssekretær i Trøndelag krets av NLM i ett år. 

Svein sin store drøm var å bli flyger. Etter at han giftet seg i 1967 med Berit, født Carlsen, begynte han på flyskolen i Tønsberg. Men da det var vanskelig å få jobb som flyver, begynte han å jobbe i et sandblåser og sprøytemalerfirma. De 30 siste årene av sitt liv, før han ble pensjonist, arbeidet han som maskin- og industrimaler på Tranby. 

Allerede fra sin tidlige barndom møtte Svein misjonens store sak. Guds rike var det viktigste av alt her på jorda. Samfunnet med Jesus var selve livsnerven i livet. Derfor var det om å gjøre for både han og Berit å være med å drive jente-, gutte- og barnelag. De unge måtte få høre om Jesus og bli frelst. 

Svein kom tidlig med i arbeidet for Stiftelsen På Bibelens Grunn. Han var en tid kasserer for ”Støttefondet for evangelisk arbeid og misjon”. Da han døde, var han fast medlem i Rådet for Stiftelsen. ,

Svein og Berit deltok ofte på medarbeidersamlinger og bibelsamlinger som Stiftelsen arrangerte både i Sirdalen, i Telemark og på Audnastrand leirsted. Han ledet møter, talte og bar fram vitnesbyrd. Svein hadde fått sett noe i Guds ord, og det måtte han gi videre. Den korsfestede og oppståtte Jesus Kristus var det sentrale i hans vitnesbyrd. 

Dessuten levde og åndet han for Israel. Hele 14 ganger var han og Berit i Israel. Han var også med i en Israels-forening i regionen. Han så fram til at hele Israel skulle bli frelst. 

Det fortelles at noe av det siste Svein skrev ned før sin død var følgende: ”Nå blir jeg snart 72 år, og har antagelig ikke så lang tid igjen før jeg får komme til mitt rette heimland, Himmelen. Jeg takker Gud for at han har ledet meg gjennom denne verden, og at Jesus døde for mine synder på korsets tre. "Det er Jesu blod som teller i tiden og Evigheten.” 

Svein Brattgjerd er nå forfremmet til herligheten. Han har nådd målet og er salig på grunn av Lammets blod. - Vi takker Gud for hva han fikk utrettet ved Svein. 

Vi i Stiftelsen På Bibelens Grunn sitter igjen med gode minner etter en bibeltro og hengiven kristen som i sin fine ferd og væremåte, var en glede å møte og samarbeide med i Guds rikes arbeid. 

Våre tanker går til Berit og den nærmeste familie. Må Herren se til dere og velsigne dere!

Vi lyser fred over Svein Brattgjerd sitt gode minne! 

Olav Hermod Kydland