Artikel nr 5 fra blad nr 4-2014
Emne: Trossannhet
Når Herren styrker
Av Kristoffer Fjelde

( 2 Tim 4,17) 

Paulus ble ført inn i rettssalen. De romerske rettsmyndighetene hadde brakt ham dit. Rettssalen hadde mange tilhørere. Hans øyne søkte noen av brødrene i denne alvorlige stund. Med sorg konstaterte han at ingen var der. Han var alene, ingen av brødrene var møtt opp.

Men Herren stod hos meg og styrket meg.” 
Det så ikke så rart ut med det blotte øye: Paulus og Herren mot Romerrikets veldige makt. Bare Paulus var synlig av disse to. Muligens et ynkelig syn. Et lite menneske i klørne på romerveldet. Men for troens øyne er det noe annet: Kongenes konge og Herrenes Herre, den allmektige som har nøklene til døden og dødsriket, han sto hos Paulus i rettssalen i Rom! 

Bare hans nærvær var nok. Det styrket Paulus! Hvem kan forstå hva Kristi kraft kan utrette? Ingen har ord for denne hemmelighet. En kjensgjerning som ikke kan forklares, men som kan erfares. Så mangt et Guds barn har fått oppleve det. Du som kjenner deg engstelig og redd, overlat deg til Herren og hans ord!

Som dagen er, skal Herren styrke deg. Du skal få oppleve at freden som overgår all forstand, inntar hjertet og da frykter du ikke noe. Det var dette Peter opplevde da han sov i fengslet i lenker mellom stridsmennene. Paulus og Silas opplevde det samme da de ved midnattstid sang Herrens lovsang i fengslet med føttene i stokken og med blodig rygg! Vær også du frimodig!