Artikel nr 14 fra blad nr 3-2014
Emne: Baksida
Seierens vei
Av Olav Nergård

(Melodi: Jesus, din søte forening å smake) 

Den som i medgang og motgang skal seire, 
den som skal stå midt i ros eller ris. 
Den som i ånd og i sannhet skal feire
himlens triumfer til Frelserens pris. 
Seirer nok ikke i kraft av ”bokstaven”
- loven gir aldri den seirende makt –. 
Seirer – for Kristus sto opp av graven, 
seirer fordi det er evig fullbrakt. 

Seiren er vunnet, den evige seier, 
ikke ved noe av meg eller mitt. 
Jesus har vunnet og synderen eier 
denne hans seier så frydefullt fritt. 
Vel kan du hindre at denne hans gave 
nettopp blir din, men så sant du vil ha 
denne hans seier, du trellbundne slave, 
får du den fritt på det ord som han ga. 

Satan og verden og synden i kjødet, 
ondskapens makter, har budt deg til strid. 
Og om du kjempet deg like til døde, 
ligger du bundet, du er ikke fri. 
Jesus sto opp i fra graven og døden. 
Jesus har seiret – han seiret for deg. 
Jesus er lykken og kraften og gløden, 
Jesus er veien – ja, seierens vei. 

(Hentet fra heftet ”Alt i Jesus” 2. samling 2005)

 

   Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF