Artikel nr 13 fra blad nr 3-2014
Emne: Bokklipp
Ingen fordømmelse
Av Hans Erik Nissen

”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus." (Rom 8,1) 

Dette er ett av de best kjente versene i Bibelen, og det er med god grunn. Lykkelig er du som har kastet anker i dette verset. Det ankerfestet holder i alle stormer.

Et Guds barn opplever mange anklager i kristenlivet sitt. Ja, for mange blir deres mislykkede kristendom en byrde som de segner under. De ser godt hvordan de skulle ha vært som kristne. De har også kjempet for å bli helhjertede, glade og offervillige. Men det har aldri lykkes. ”Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig”. Ja, det bor mye ondt som ikke er til å få bukt med i det gamle mennesket. 

Har du tenkt på at Rom 8,1 er skrevet av en som har slitt seg til døde i denne kampen?

I kapitlet foran fører Paulus oss inn i kampen mellom det gamle og det nye mennesket. Det er rystende å lese det han skriver. Han har erfart at det onde ligger ham nærmest. Det gode som han vil, gjør han ikke. Tvert imot gjør han det onde som han ikke vil. I fortvilelse roper han: ”Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?” 

Du er altså ikke den første som har opplevd at kampen for å bli en vellykket kristen er håpløs. Men det er hjelp å finne i Ordet: ”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.” Her fant Paulus hvile. Det samme har utallige kristne gjort. 

Det er mulig at andre kan fordømme deg. Men er du i Jesus, har du én som ikke gjør det. Han er Dommeren ved den aller høyestes rett. Han frikjenner deg. 

Guds frikjennelse har sin grunn i at han har dømt en annen i ditt sted. Han lot dommen ramme sin elskede Sønn. Etter å ha lagt alle syndene dine på skuldrene hans, gjorde han ham til en forbannelse. Det er ingen fordømmelse for deg. Du er fri i kraft av Jesus. Du er rik i din fattigdom. I og med ham har du alt. 

(Fra ”Ett er nødvendig” 14. januar)

 

   Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF