Artikel nr 7 fra blad nr 3-2014
Emne: Bokklipp
Kongesønnens bryllup
Av Martin Luther

”Himlenes rike er å ligne en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Han sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllupet. Men de ville ikke komme.”(Mat 22, 2-3). 

Av denne evangeliefortellingen lærer vi hva det er for en flokk som kalles ”Guds folk” eller ”kirken”. Her ser vi hvem det er som har hans ord og hvordan det går for seg i denne kirken – både i henhold til dens indre stilling og i forhold til dens ytre anseelse. 

Først skildrer vår Herre Kristus sin kristenhet på en slik måte at han, hva angår dens styresett, kaller den ”himlenes rike”. Det gjør han for å vise at han, ved sitt ord og evangelium, har skilt ut fra verden et eget folk for seg. Dette riket skal ikke være ordnet som et ytre, verdslig styre med fysisk myndighetskontroll og ytre rettferdighet, disiplin og beskyttelse. Alle slike ting er allerede tilstrekkelig ordnet og befalt mennesket fra før av. Mennesket er gitt myndighet til å styre her i livet så godt det kan, på tross av at det er svekket på grunn av synden. For det går ikke slik det skal, og det er et skrøpelig styresett. 

Men over dette jordiske styre har Gud ordnet sitt eget guddommelige regimente. Det har han gjort etter at han av bunnløs nåde har åpenbart seg og gitt oss sitt ord. Ved det vil han danne og samle seg et folk, for å frelse dem fra sin vrede, fra synden og den evige død. Han vil altså redde sitt folk fra den jammeren som de er falt i og lære dem å kjenne sin Gud og lovprise ham. 

Dette guddommelige regimente kaller Kristus her for ”himlenes rike”. I dette riket styrere han ikke fysisk og omgås ikke med dette livs goder, men har i stedet grunnlagt et uforlignelig rike. Dette riket blir påbegynt her på jorden ved troen. I det har og mottar vi de evige godene: syndenes forlatelse, trøst og fornyelse ved Den Hellige Ånd, seier over helvete, død og djevel, og til slutt et evig liv til legeme og sjel. Det er altså et samfunn med Gud i all evighet. Og dette riket blir bare styrt, bygd og opphold ved Ordets og sakramentenes ytre embete, der Den Hellige Ånd virker kraftig i hjertene. 

Dette riket er det Kristus så herlig og trøstefullt skildrer her. Han sammenligner det med et kongelig bryllup, der en brud blir gitt kongens sønn. Her er alle fulle av den største lykke og herlighet, og mange er innbudt til dette bryllupet. Blant alle billedlige fremstillinger der Gud skildrer Kristi rike for oss, er dette det skjønneste. Gud selv utvelger for sin Sønn en kirke på jorden. Den har han selv godkjent som brud for ham. 

Gjennom erfaringer fra vårt eget liv vil Gud vise og forklare for oss hva vi har i Kristus. Det gjør han gjennom den mest alminnelige stand på jorden, den vi blir født og vokser opp i. Det gjør han for at vi gjennom denne lignelsen skal ha en daglig preken om dette, og for å formane oss til å minnes denne store ”hemmeligheten” som Paulus skriver om i brevet til Efeserne (Ef 5,32).

(Hentet fra ”Husandaktsboka”)

 

   Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF