Artikel nr 3 fra blad nr 3-2014
Emne: Sang
Å salige stunder
Av Clara Ahnfelt

(Oversatt fra tysk av Clara Ahnfelt 1850)

Å salige stunder som Jesus oss gir, 
Når soningens under rett klart for oss blir. 
Når ordet forkynner vårt evig vel.
:,: Når nær han vil være:,: 
Å vekke og lære og trøste vår sjel. 

Mens verden kun søker å drepe sin tid 
Og skylden forøker med redselsfull flid. 
Da samles vi atter til bønn og til sang
:,: Og Ordet vi hører:,: 
Når Ordet vi hører, blir tiden ei lang. 

O Jesus, vår Herre, din ånd du oss giv! 
Vi selv har dessverre ei krefter, ei liv, 
Ei tro eller kjærlighet, alt må vi få.
:,:Skal troslivet øves:,: 
Din nåde behøves, du hjelpe oss må. 

Vår Gud, deg forbarme og tenk på vår nød! 
Gjør hjertene varme, og vekk du fra død! 
La loven få knuse, la nåden bli stor! 
:,: Din ånd du oss sende:,: 
Så glad vi kan kjenne at du blant oss bor! 

(Til norsk i 1870. Rev 1950. Nr 58 i den gamle Sangboken)

 

   Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF