Artikel nr 2 fra blad nr 2-2014
Emne: Andakt
Jesus, vårt sonoffer
Av Hans Erik Nissen

”Og han er en soning for våre synder” (1 Joh 2,2) 

Ikke noe er mer dyrebart enn blodet. Det er prisen Jesus måtte betale for å kjøpe deg fri fra en evig fortapelse. Derfor betyr Jesus som sonoffer alt for din sjel. 

Det er stort at Jesus leder oss gjennom livet. Vi må likevel spørre: hva betyr vår korte tid her på jord sammenlignet med evigheten? Menneskelivet er som en tåke som bare blir sett en kort stund og så forsvinner det. Det er et evig pinested uten Gud og uten håp. 

Hvor fattige vi var om ikke Jesus var et sonoffer for våre synder. Hvor rike vi er fordi han er det. Det er våre synder som skiller oss fra Gud. Syndene måtte fjernes ellers ville vi bli adskilt fra Gud i evigheten. Guds hellighet forbød ham å la være å gjøre noe. Synd vekker vrede og medfører forbannelse. 

Men Gud har gitt oss et sonoffer. Ingen gave kan sammenlignes med den. 

Jesu offer blir tilbudt alle. Å sone betyr å forlike. Gjennom Jesu død på korset ble mennesket og Gud brakt som et offer til Gud. All verdens synd lå på ham. Han ble slått i hjel av både Gud og mennesker. 

De er ikke noe mer som skiller oss fra Gud. Ikke synden for sonofferet er mellom oss og Gud. Betydningen av sonofferet er overveldende for oss. Det gjør oss rike i all vår fattigdom og ren fra all urenhet. Det gir oss frimodighet selv om alt er mørkt omkring oss. Ja, det gir deg liv i døden. 

Mange vanskeligheter og problemer møter oss i denne verden, men det kan ikke sammenlignes med synden. For den har lukket Paradiset for oss. Om alle andre dører var åpne så var døren til Paradiset lukket. Hva skulle vi gjøre da? 

Men Gud har forbarmet seg over oss. På den store forsoningsdagen sier sonofferet: ”I dag skal du være med meg i Paradis”. Dine synder kan ikke fjerne Jesu blod. Det er omvendt: blodet fjerner synden. Jesu blod har seiret over all synd! 

Jesus er et sonoffer for våre synder.

 

   Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF