Artikel nr 14 fra blad nr 1-2014
Emne: Dikt
La Skriften for deg tenke
Av Axel Remme

Når hyrder fører folket vill
da skal man seg betakke
og ikke være taus og snill,
men om vranglæren snakke.
Og si som sant, at falsk blir hver
som ikke følger Guds ord her,
men vil til annet trakte.
Men vil du følge kjødets lyst,
få lettvint gunst og heder,
og næres av din tankes bryst,
gjør folk og sinn til leder,
da kan du saktens bifall få
selv med en bibeltro i stå,
ha religiøse gleder.
Man tror det er så rett og fromt
å følge tidens tanker.
Men det er ikke glupt og gromt
å feste der sitt anker.
Den kommer farefullt i drift
som velger bli i vantros skift
hvor sannheten titt mankerer.
Vil du med kloke gå deg vill
i meningenes mylder,
med tro at allting går seg til
når bare tiden stunder.
Det er et spill fra undergrunn
å vente på den onde stund
når fler i vantro blunder.
Hva som er sant vi kjenne kan.
Det skal enhver fornemme
så tydelig hver kvinne, mann,
som vil Guds vilje fremme.
For læren kommet i fra Gud,
den kjenner hver som tror hans bud
og lyder Åndens stemme.
Nei, våkn nå opp fra vaklings dorm,
reis deg fra søvnens dvale!
Nå raser siste tiders storm,
så hør og tro, og tale
rett uten selv å legge til
eller fratrekke som man vil,
men la Guds ord befale.
Du har som før en ledetråd:
La Skriften for deg tenke
om sant og rett, så skal Guds råd
bli deg en kjær god lenke,
som leder og deg pryder så
at du ved Guds ord stadig må
deg i hans visdom senke.
Vær tro mot det du leser, vet,
Guds sannhet aldri miste.
Vi har kun én autoritet,
intet ham fra deg vriste.
For alt er rett som han har sagt.
Vår Skaper har hit sannhet brakt,
som Jesus Kristus viste.

 

   Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF