Artikel nr 7 fra blad nr 1-2014
Emne: Bokklipp
Jesus seiret over djevelen
Av Øivind Andersen

”Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham.” Mat 4, 11 

Jesus seiret over djevelen ved å holde seg til Guds ord. Og vi skal nøye merke oss: Det gjorde han ved å holde seg til det som er skrevet. Han brukte Bibelen, Det gamle testamente. Han satte sin lit til og holdt seg selv i avhengighet av det som er skrevet. Ved å gjøre dette tvinger han djevelen til å avsløre seg og vise sin egentlige hensikt. På den måten tar han Satans våpen – forstillelsen og hykleriet – fra Satan og stiller ham åpenlyst frem. Da må Satan gi tapt og forlate Jesus. Jesus har seiret. 

Det er som hele menneskeslektens representant og stedfortreder at Jesus har seiret over Satan. Kampen mellom Satan og Jesus er et oppgjør om hvem av de to som skal ha herredømme i menneskeheten. Gjennom syndefallet var Satan ”denne verdens gud”. Jesus kaller ham ”denne verdens fyrste”. Satan er den sterke som med våpen vokter sitt hus. Jesus er den som er sterkere enn ham og kommer og tar Satans våpen fra ham og røver hans gods. (Luk 11, 21-22). Jesus seiret, og Satans opphøyede maktstilling over menneskeheten var brutt. 

Jesus sier senere om dette: ”Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn”. ”Himmelen” betyr ikke Guds bolig her, med det er å ha en opphøyet maktstilling over menneskeheten, og det Jesus sier, er i virkeligheten dette: Jeg så – opplevde – hvordan Satan i ett nu mistet sin opphøyede maktstilling i menneskeheten til meg. 

I ørkenen vant Jesus den avgjørende seier over Satan. Men krigen mellom Satan og Jesus var ikke slutt med det. Jesus forfulgte sin seier fra stund til stund, fra dag til dag inntil han fullbyrdet den på Golgatas kors: 

”Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpentlyst til skue idet han viste seg som seiersherre over dem på korset.” (Kol 2,15). På veien opp til korset sier Jesus: ”Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.” Da Jesus utåndet på korset, var seieren fullbyrdet. 

(Fra ”Ved kilden”. 8.mars. Lunde forlag 1977)

 

   Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF