Artikel nr 2 fra blad nr 1-2014
Emne: Andakt
Den trange porten
Av Odd Eivind Stensland

”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.” (Mat 7,13-14) 

En dør er noe som er kjent for alle mennesker. Daglig går vi gjennom mange dører. En dør fører oss fra et sted til et annet sted. Når vi skal forlate dette livet her på jorden, og skal inn i himmelen, så må vi gå gjennom en dør. ”Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst.” (Joh 10,9). Noa fikk beskjed om å bygge en ark. (1M 6,17-20). Så gikk han og familien inn i arken, og ”Herren lukket etter ham.” (1 M 7,16). Så kunne regnet bare komme, for de satt trygt inne i arken. De hadde gått inn gjennom en dør, og der holdt Herren sin beskyttende hånd over dem. (Jfr. 2 Pet 2,5) . 

En annen gang vi leser om døren, er i Mat 25,1 flg: ”Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke.” Da brudgommen kom gikk de som var rede inn med ham til bryllupsfesten. Og døren ble stengt (v.10). Da de andre kom og ville inn, var døren lukket, og de var evig fortapt. Det er to veier, to porter, og navnene på dem står i Jer 21,8: ”Og til dette folket skal du si: Så sier Herren: Se, jeg legger fram for dere livets vei og dødens vei.”

Hvorfor kalles den trang og smal? Er det trangt hos Jesus? Er det ikke slik at ”En port til himlen åpen står?” Er det ikke adgang for alle? Du skal merke deg at inngangen til fødselskirken i Betlehem er så lav, at en må bøye seg for å komme inn. Når vi taler om den trange porten sier Augustin at ”ved inngangen til Skriften er det så lavt, at en må bøye seg.” Det betyr at vi må bøye oss for Ordet. De fleste i dag vil ikke bøye seg for det som Herren har sagt i sitt ord, men de vil selv avgjøre hva som er rett og galt. Det går ikke, det er fordi porten er smal. (Jfr. 2 Kor 10,5). Hvorfor taler Jesus om den trange porten i bergpreken, som er en tale til de kristne? Da er de jo allerede kommet innenfor den trange porten. Da går de allerede på den smale vei. Hvorfor gjentar Jesus dette? Det er fordi vi hele tiden har en natur som vil gå våre egne veier. Derfor trenger vi å høre dette om igjen og om igjen. (Luk 13,23 flg.) 

1. To veier ligger foran deg, på en må du gå. 
Velg rett og velg i tide, om du vil målet nå. 
Den ene går til himlen, til salighet hos Gud. 
Den andre vil deg føre til sist i mørket ut.

Kor: :/: Hva velger du så?:/: 
To veier ligger foran deg, på en må du gå.
:/: Hva velger du så :/: 
Velg rett og velg i tide om du vil målet nå. 

2. To veier ligger foran deg, en smal og en bred. 
Den første har en fører, ja, der er Jesus med. 
Den andre vei er dunkel, du vet ei hvor du går. 
I mørket må du vandre og mange sår du får. 

3. Den første vei er stenet, men styrke du får 
For Jesus deg jo hjelper, ved siden din han går. 
Den vei er full av trengsel og kjempe må du visst. 
Men den som vinner seier, skal kronen få til sist.

 

   Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF