Artikel nr10 fra blad nr 6-2013
Emne: Skjæveland Misjonshus
Skjæveland nye Misjonshus
Av Olav Hermod Kydland

Stiftelsen På Bibelens Grunn har fått et helt nytt misjonshus på Skjæveland i Sandnes kommune. Det nye misjonshuset ligger bare ca 200 m sørøst fra det gamle misjonshuset, ca 600 m fra Riksveg 44, i Vagleskogveien 40. 

Det gamle misjonshuset lå tett ved nybygget til Skjæveland Eiendom A/S, og da bedriften skulle utvide lagerplassen, måtte huset bort. Etter avtale med bedriften foretok en ett makebytte. Skjæveland Eiendom A/S ga Stiftelsen en ny tomt på 6,4 mål og satte opp det nye misjonshuset i betongelement med en grunnflate på 150 m2. 

Utenfor huset er det en god og stor parkeringsplass med noen små lunder hvor trær er plantet. Ellers er det sådd i gras på to av sidene av huset. 

Salen i det nye misjonshuset er 84 m2. Dessuten er det en gang, toaletter og kjøkken i 1. etasje. I andre etasje er det tre rom + et lite rom for ventilasjonsanlegget og en utslagsvask. 

De to største romma brukes til kontor og lagerplass for bøker, kassetter og Cder. Det minste rommet av de tre brukes bare til lagerplass for forskjellige ting. 

Lørdag den 28. september 2013 hadde vi åpningsfest på Skjæveland Misjonshus. Kjell Dahlene åpnet samværet, og Gunnar Holth holdt festtalen. Dessuten var det duettsang av Dahlene og Holth. Formannen i byggekomiteen for Stiftelsen, Edvard Jekteberg, fortalte om arbeidet med huset og det gode samarbeidet med representanter for Skjæveland Eiendom A/S. 

Det ble servert smørbrød, kaker, kaffe og saft til de 64 frammøte (60 voksne og fire barn). Vi er takknemlige til mat- og pyntekomiteen for vakker pynting og god mat. Takk også til alle som brakte med seg smørbrød, kaker og kaffe som smakte utmerket! 

Etter matpausen ble ordet gitt fritt, og flere benyttet anledningen til å gratulere Stiftelsen med nytt hus. Et ønske og en bønn som gikk igjen var at Herren måtte velsigne arbeidet på misjonshuset og at det måtte lyde en bibelsk og klar forkynnelse til frelse, oppbyggelse, tukt og trøst og evig salighet. 

Festen ble avsluttet med sangen: ”Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, Du min konge og min Gud, At ei lyst, ei heller smerte, Deg formår å slette ut! Denne innskrift på meg sett: Jesus ifra Nasaret, Den korsfestede, min ære Og min salighet skal være.” 

Helt til slutt ba Gunnar Holth for arbeidet på misjonshuset og lyste velsignelsen over festlyden. 

Det er vår bønn at Den treenige Gud må være med alle, både stor og små, som samles på Skjæveland Misjonshus. 

Styret for Stiftelsen På Bibelens Grunn er takknemlig både til Gud og mennesker for det nye huset. Vi er takknemlige til Skjæveland Eiendom A/S for både tomta og huset. Men mest takker vi Herren for at han ordnet alt på den beste måten! Hans navn være lovet både nå og i evigheten! 

Stiftelsen er villig til å leie ut misjonshuset til møter og møtevirksomhet som skjer på evangelisk-luthersk grunn. Det kan også leies ut til humanitære eller allmennyttige formål og til familiære sammenkomster etter de regler eller lover som foreligger for huset. 

Vi ønsker alle velkommen til Skjæveland Misjonshus!