Artikel nr 4 fra blad nr 6-2013
Emne: Sang
Fredens høytids bud
Av Axel Remme

Bedre bud kan ikke høres
enn at Jesus til oss kom.
Bedre gjerning ikke gjøres
enn forkynn ham verden om.
Det er fredens høytids bud.
Det er ord til deg fra Gud!

Stadig lød det for ditt øre:
Han all verden frelser er.
Stadig er det om å gjøre
at du tror og har ham kjær.
Ordet er deg himmelbrakt,
Ordet som har frelsermakt.

Guds Messias kom til verden,
født i stall i Betlehem.
For å frelse oss på ferden
mot et nytt Jerusalem.
Varslet hyrder skyndte seg.
Varslet kaller også deg!

Tidens fylde var nå inne,
Guds enbårne ble utsendt.
Tidens valg å Kristus finne
ved hans gjenkomst er for sent.
Bruk den nådetid du har.
Bruk anledningen! Vær snar!