Artikel nr 3 fra blad nr 6-2013
Emne: Fra sangskatten
Syng om salig juleglede!
Av Gunnar Holth

Overskriften er hentet fra en strofe i sangen ”Syng om Herren, å mitt hjerte.” 

Jeg kom på denne strofen når vi igjen nærmer oss julehøytiden. Vi kan gjerne spørre hverandre: Hva synger vi om? 

Fra tidlige ungdomsår hørte jeg en sang som har fulgt meg: 

“Vi har et emne å synge om, det aller største i verden. Det er oss gitt i fra himmelen, det er vår sang under ferden: Det er om Jesus som selv i døden oss gav forsoning på Golgata – Som kan oss føre fra syndenøden til frelsens bolig, Halleluja!” 

Ja, la oss synge “den nye sangen”. Sangen og navnet er JESUS! Og måtte ”hjertetrangen anføre sangen”. 

Tilbake til vår sang og den salige julegleden. Hva består denne julegleden av? Strofen gir svaret: “Herren er blant oss til stede! Han som fødtes julenatt, er vår aller beste skatt.” Sangen er skrevet av en dansk lærer: Anders Nielsen (1818-1891)

I Sangbokens forfatterregister står forkynner og redaktør Andreas Nielsen feilaktig oppført som forfatter. Her menes nok Anders Nielsen (1831-1907), men dette er en annen person. De er doble navnebrødre. 

Læreren Anders Nielsen lyttet ofte til den kjente danske indremisjonslederen Vilhelm Beck. Det var derfor naturlig at Anders ble med i den Indre Mission. Her ble han en etterlengtet og viktig medarbeider som skrev sanger og gav ut egen sangbok: “Pilgrimsharpen”. 

Denne ble brukt i denne nye bevegelsen, sammen med Brorsons “Troens rare Klenodie”. 

Måtte også strofene fra Anders Nielsen følge oss denne julen. Og la oss synge det “friskt og freidig ut”! 

Syng om Herren, å mitt hjerte,
troens sang som han deg lærte,
om hans nåde, om hans fred,
om hans store kjærlighet!
Syng om salig juleglede:
Herren er blant oss til stede!
Han som fødtes julenatt
er vår aller beste skatt.
Syng om ham som gav deg livet,
syng om alt som deg ble givet,
syng det friskt og freidig ut:
Evig ære være Gud!
Syng så hjertene må gløde
om det siste, store møte,
da Guds Sønn skal komme ned
i sin makt og herlighet!
La din sang fra dype daler
stige opp mot høye saler!
Syng med englekoret hist:
Lovet være Jesus Krist!
Syng så alle det kan vite
at kun de som tro vil stride,
vil vår Herre kjennes ved
nå og i all evighet!