Artikel nr 13 fra blad nr 5-2013
Emne: Bokklipp
Hva skjer når du ber?
Av Hans Erik Nissen

”Men det skjedde, da alt folket lot seg døpe, og Jesus var blitt døpt og bad, da åpnet himmelen seg” (Luk 3,21). 

Hva skjer når du ber? Du må ikke gi etter for fristelsen til å tro at bønn bare er ord. Kanskje synes fornuften at det er slik. Kanskje føler du det slik. Men Guds ord sier noe annet. 

Da Jesus bad, åpnet himmelen seg. 

Slik var det i Jesu liv, og det er om å gjøre for ham gjennom sitt ord å forsikre oss om at hvert eneste Guds barn lever under en åpen himmel. 

Jesus sier til Natanael: ”Dere skal se himmelen åpnet.” Da den rasende folkemengden steinet Stefanus, gikk dette Ordet i oppfyllelse. Da så han himmelen åpnet og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Og Johannes opplevde det samme da Jesus gav ham de mektige synene på Patmos. En dør var åpnet inn til himmelen. 

Det er Jesus som har åpnet himmelen. Vi kan ikke gjøre det. Men det er heller ikke nødvendig. Det er allerede gjort. 

Det hindrer oss ikke i å se sammenhengen mellom bønnen og den åpne himmelen. Det er ikke ditt og mitt navn som åpner den. Gud har gitt deg navnet Jesus. I det navnet får du komme. Kom derfor frimodig. Hold deg ikke tilbake, for du er ventet av Gud. 

Johannes så bønnene til de hellige samlet i gullskåler i himmelen. Dette er uttrykk for hvor dyrebar bønnen er for Gud. 

Mon det ikke er en sammenheng mellom åndsfattigdom og manglende bønn? Når bønnen forstummer på en kristens lepper, holder den åndelige fattigdommen sitt inntog. 

Lær av Jesus. Bare én gang blir det nevnt at himmelen åpnet seg mens han ba. Men han visste at hans Far alltid hørte ham. Derfor var livet hans gjennomtrengt av bønn. 

I himmelen vil du få se at bønn i Jesu navn setter himmelske krefter i bevegelse. Her på jord må du vandre i tro. Stol på alle Guds løfter. Gjør bruk av bønneretten. Du ber under en åpnet himmel, og den som ber, han får. Det har Jesus sagt. 

(Hentet fra ”Ett er nødvendig” 2. juli side 230. Lunde forlag 1991)