Artikel nr 2 fra blad nr 5-2013
Emne: Andakt
“Bare”
Av Gunnar Holth

Et lite ord kan ofte ha stor betydning. Slik også med ordet “bare”. 

Helsvart 

La meg først nevne et par sanger hvor vi finner dette uttrykksfulle lille ordet. (Uthevelser av meg.) 

Først en gjendiktet på svensk av Lina Sandell. Den kom dessverre ikke med i siste utgaven av sangboken (1983): -

"Deg eg eiga må, min Jesus! Det er bare synd i meg.. "

Og fra enda en svensk forfatter, Anna Ølander: 

-Akk, hvor tomt er alt i denne verden – uten Jesus bare synd og nød. Uten Jesus blir og evigheten bare mørke, gråt og evig død." 

Kan det virkelig være så helsvart som det uttrykkes i disse to sangene? Svaret er ja! Man kan like det eller ikke, men det rokker ikke sannheten. 

Om vår syndige natur åpenbarer Gud blant annet dette i sitt ord: -For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt…"(Rom 7,18) 

-Du har bare trellbundet (trettet) meg med dine synder, og plaget meg med dine misgjerninger" (Jes 43,24) 

Om vår motstander, Djevelen, leser vi: -Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge." (Joh 10,10) 

Livets lys 

Men på denne mørke bakgrunn er jeg glad for å kunne presentere hva Ordet videre vitner om sannheten: 

I Joh 10,10 fortsetter det slik: "Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod." 

I Jes 43 leser vi videre dette i v.25: "Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu."

Vårt lille ord sumerer det opp slik i Salme 23: "Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider." 

Dette vil jeg satse alt på! Stole på. Tro på. Tro på Han som er kommet for å utslette mine misgjerninger og gi liv og overflod! 

Om denne troen skriver Jesper Krogedal: "Eg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor, ei tru som kunne synast i gjerning og i ord. Men når mi tru sig saman og alt mitt eige verk, då har eg bare Jesus, og då er trua sterk." Og han avslutter slik: "Her i mitt eige hjarta er bare synd og mein, men ved det verk du gjorde, er eg fullkomen rein."

Om vår Frelser avslutter Anna Ølander så gripende: "Om jeg eier Jesus, bare Jesus, og i hele verden intet mer, å, så eier jeg dog alt i Jesus, han som liv og overflod meg gir. "

Lammets lys 

Om det himmelske Jerusalems store herlighet og hvem som skal komme inn der, står det slik i Åp 21,23 og 27: "Staden trenger ikke lys fra solen eller månen. For Guds herlighet opplyser staden, og Lammet er dens lys. Og ikke noe urent skal komme inn i byen, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet." 

Forenklet og radikalt lar vi vårt lille ord samle det hele slik: 

Vår syndige natur⇢⇢ Bare synd. 
Frelste syndere, i tiden⇢⇢ Bare Jesus. 
Frelste syndere, i Himmelen⇢⇢ Bare de som er innskrevet i Livets bok. 

Ett spørsmål blir viktig, bare ett: 

"Er mitt navn skrevet der, i din bok, Herre kjær, der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der?"