Artikel nr 13 fra blad nr 4-2013
Emne: Sang
Jeg hviler i nåden
Av Torstein Lindhjem  -
Melodi: Per Tveten

Jeg hviler i nåden hos himmelens Gud
Som sendte sin sønn med det salige bud
At synden er sonet, at alt er fullbrakt
Med det har Han tegnet den evige pakt.

Jeg hviler i nåden, og slik har jeg fred
I Ham som har sonet min synd i mitt sted
Han opprettet alt som i fallet gikk tapt
Forløste igjen det som Han hadde skapt.

Jeg hviler i nåden med alt det jeg har
Med nåtid og framtid og alt det som var
I nåden min synd og min fortid er glemt
I glemselens hav er begravet og gjemt.

Jeg hviler i nåden ved Golgata verk
Om troen er liten gjør nåden meg sterk
For nåden er større der synden er stor
Jeg hviler i nåden i tro på Guds ord.

Jeg hviler i nåden når morgenen gryr
Er trygg gjennom dagen hva enn den meg byr
Når solen går ned og Han sender meg bud
Jeg hviler i nåden der hjemme hos Gud.