Artikel nr 3 fra blad nr 4-2013
Emne: Sang
Mitt barn, no er du bore
Av Hallgrim Petursson/Trygve Bjerkrheim

Mitt barn, no er du bore
I Herrens hage inn.
Ved livsens elv, den klåre,
der gled seg hugen din.
Med Gud du no kan tala,
- meir fager enn ei sol,
som aldri meir skal dala,
- Ved Guds og lammets stol.

Den lukka eg deg unnar:
Ved gledehavet stå.
Og hjarta mitt det stundar
Dit opp til deg å gå.
Å du for fryd og fagnad
Når vi får møtast der!
Å sæle ævelagnad
Å leva Herren nær!

Mitt barn i Herrens hender,
Sov søtt – han signar deg!
Han som hugsvaling sender,
Deg elskar inderleg.
Du levde Gud til glede,
I Gud du sovna sæl.
No syng du takkekvæde,
Og lever evig vel.
(Hallgrim Petursson, 1650/1655. Trygve Bjerkrheim, 1954.
Nr 812 i Sangboken)