Artikel nr 11 fra blad nr 3-2013
Emne: CD-melding
“Jesus er veien til himmelen”
Av Gunnar Holth

Ny CD med Unge Røster fra Namsos 

I Bibelsk Tro 5/05 skrev jeg noen ord om CD nummer 2 med Unge Røster, Namsos. 

I takknemlighet avsluttet jeg meldingen den gangen slik: –La den oppvoksende slekt få del i disse skattene! 

Det var derfor med forventning jeg satte i gang CD nummer 3 fra dette barnekoret. 
Jeg ble sittende og undrende å lytte til tekst og tone som gledet og oppbygget! 

Her er ett av få unntak. For regelen i vår tid - særlig når det gjelder barn og unge - er “tynne” tekster og en musikk som heller virker nedbrytende enn oppbyggende. (Jeg har nevnt det i tidligere meldinger og skal ikke komme nærmere inn på det her, hvordan jeg sørger over utviklingen inne kristen sang og musikk.) 

Det er Basunen forlag som har gitt ut også denne CD-en. Et lite forlag, men med et stort mål: 

Vi produserer all musikken selv, og legger vekt på at utgivelsene skal ha et klart, bibelsk budskap, og at musikken skal være oppbyggelig. Vi ønsker at utgivelsene våre kan få gi deg «en stille stund med Jesus». 

Og videre kan jeg lese dette fra forlaget: De to første CD-ene med Unge Røster ble veldig godt mottatt og mange etterlyser mer god musikk for barn. Dette er grunnene til at vi nå har gitt ut barne-CD nummer tre. Det har alltid vært viktig for Unge Røster å synge sanger som har et klart bibelsk innhold, slik at både de som hører på, og medlemmene selv, kan bli ledet til Jesus og forbli hos ham. Derfor vil du også høre sanger som ikke er «typiske» barnesanger.. 

Klare ord! Jeg hører hyrderøsten i denne omtalen: «...bli ledet til Jesus og forbli hos ham». Barna og de unge må få det beste, for så å bringe det videre.. Og de har virkelig noe å synge om! 

Med denne CD-en følger et innholdsrikt hefte med sangtekster og bilder med navn på alle som er med i koret. Her finner jeg også navn på alle som har spesialoppdrag. Navnene er trykket ved siden av aktuelle sanger og vers. Det hele virker så grundig og vel gjennomtenkt og vitner om et målrettet og fantastisk arbeid! 

Jeg lytter til de 22 sangene og kunne gjerne trukket fram mange fine detaljer. Jeg velger noen stikkord: 

• Jeg gleder meg over korsangen. Som det synges! Med overskudd og begeistring! 
• Her står solistene i kø! I en av sangene er det 4 solister. Og det varieres ellers med både duett, trio og kvartett, også a capella! 
• Sangvalget må nevnes. Her er tekster med solid bibelsk innhold. God evangelisk sang! Tekstene spenner fra kjente og ukjente barnesanger til «Ikke alle dager er like», 
«Han tek ikkje glansen av livet» og «Eg veit i himmerik ei borg». 
• Instrumentbruken. (ikke misbruk) For en variasjon! Her går tekster/melodier og de forskjellige instumener sammen på en svært god måte. Her er det på alle vis en vellykket helhet! Dette skyldes at de som akkompagnerer behersker teknikker som er krevende. Og ikke minst: En smidig evne til å følge sangerne. 
• Arrangementene bør også nevnes. Her er virkelig mye fint! Og hensynet til barnas stemmepleie og barnestemmens omfang er ivaretatt på en god måte. Jeg lar meg også imponere av de ulike for- og mellomspill. Og hvilke overraskende melodier som kunstferdig er innvevd i Egil Haugens tone til «Han tek ikkje glansen av livet»! → 

Gjestesanger Miriam Bø støtter godt med varm og god stemme. 

Det er en glede å kunne gi min varme anbefaling til denne utgivelsen. Måtte sangene bli til velsignelse for mange, store og små. Og vi venter mer fra Unge Røster, Namsos, og fra Basunen forlag. Mer enn noen gang må vi øves i å lytte til de himmelske toner, slik at vi er lydhøre for det som snart skal komme: For basunen skal lyde. 

(Kan bestilles via våre nettsider: www.bibelsk-tro.no eller Bibelsk Tro kassettjeneste, Postboks 116, 4311 Hommersåk)