Artikel nr 6 fra blad nr 3-2013
Emne: Bokklipp
Hans store oppdagelse
Av Ukjent forfatter

James Simpson, kloroformens oppdager, forteller hvordan han gjorde sin største oppdagelse: 

«Da jeg studerte ved Universitetet», forteller han, «så jeg et syn som jeg aldri glemmer: En mann ble ført av sted til skafottet. Hva hadde han gjort? Han hadde bare én gang overtrådt loven, i det han hadde stjålet en pengepakke fra postvognen. Så streng var loven den gang. Men så var det også siste gangen dødsstraffen ble anvendt for en slik forbrytelse. 

Da så jeg et annet syn: Jeg sto som en synder på avgrunnenes rand, jeg fortjente ingenting annet enn å gå fortapt. For én synd? Nei, for mange, mange synder imot Guds hellige lov. Men da så jeg Jesus som min stedfortreder, såret for mine overtredelser, døende på korset for meg. Og jeg så hva det sto skrevet: – Tro på den Herre Jesus, og du skal bli frelst! 

Og jeg handlet deretter og fikk legedom ved hans sår. Dette var min største oppdagelse». 

(Fra ”300 kristelige fortellinger. Lunde forlag, 1926)