Artikel nr 4 fra blad nr 3-2013
Emne: Dikt
Arve-plagen
Av Axel Remme

Bøyd over ugressets irrgrønne vekst
for atter å rense vår aker.
Den årlige velkjente sommertekst
om fjerning av uønsket saker.
Så flittig jeg luket og raket bort,
og trodde min aker var renset.
Men dagen deretter viste så fort,
ugresset meg slett ikke enset.
Det var som det yndet å vise makt:
Du skal ikke tro du har vunnet.
Det lille frøet og røttenes kraft,
straks veien mot lyset har funnet.
Slik er også arvesynden i stand
til alltid å melde sin styrke.
Den trives så vel hos kvinne som mann
hvor enn de har status og yrke.
Du kan bare prøve å få den bort,
iherdig å luke og rense.
Den blir som vaskede kullstykker, sort.
Men hør: Vi kan reddes ved frelse!