Artikel nr 3 fra blad nr 3-2013
Emne: Bladklipp
Det andre kors
Av Hans Erik Nissen

Hvorfor nevnes det andre kors som grunn til frafall? 

Det opptar en sentral plass i Jesu forkynnelse: Den som ikke tar sitt kors opp og følger meg, er meg ikke verd. Et nei til ditt eget kors betyr at du lar det ligge, og det innebærer at du går ut av disippelforholdet. Et frafall er altså ikke alene et spørsmål om å ikke lenger ville være disippel. Det kan også ha sin grunn i at det ikke sies ja til det andre kors. 

Det andre kors – Jesu kors? 

Gjennom tidene har mange grunnet på hva Jesus mener med det andre kors. Noen har ment at det kors vi skal ta opp, i virkeligheten er Jesu kors. Hvis det var Jesu mening, hadde han sikkert sagt at vi skal ta hans kors opp, men det sier han ikke. 

Guds ord sier at Jesus selv bar sitt kors. Det gjorde han selv om Simon fra Kyrene måtte trå til. Forsoningen ved blodet ble gjort ved Jesus alene. Vi skal ikke hjelpe til med frelsen. Den er fullbrakt. 

Jesu kors er også det eneste kors som Paulus er stolt av. Han var en av de store korsbærerne. Det er bare motvillig han taler om det. Hans ros, tillit og hvile ligger ikke i hans eget kors, men i korset på Golgata. Det er også ved det verden er korsfestet for ham og han for verden. 

Hva er korset? 

Korset er et torturredskap som fører til døden, men ikke for alle. En kan ta et menneske ned fra korset mens det ennå lever. Det er det spotterne viser til når de oppfordrer Jesus til å stige ned fra korset. Henger den korsfestede lenge nok, vil han ikke lenger være i stand til å løfte sin overkropp og få oksygen i lungene. Han vil da bli kvalt. 

Noen levde lenge på korset. Når Jesus kun levde seks timer, hang det sammen med den tortur de hadde utsatt ham for før han ble korsfestet. For noen tok piskingen så hardt på at de døde før de nådde fram til korset.

Hvordan kan Jesus tale om at det i den enkelte kristnes liv er noe så forferdelig som et kors? Det er noe som døden skal gjøre ved sin gjerning i oss. Men det skjer ikke automatisk. Du må si ja til det som Gud lar døden virke i ditt liv. 

Er det tjenesten? 

Første gang Jesus nevner det andre kors er i forbindelse med tjenesten. Mat 11 er Jesu utsendelsestale, og det er i slutten av dette kapittel Jesus taler om ditt kors. 

Tjenesten i Guds rike har vi fått av barmhjertighet, og den er en stor nåde og gave. Hva den bringer inn i vårt liv av velsignelse, både åndelig og timelig, tenker vi alt for lite på og takker alt for lite for. 

Men tjenesten har også en annen side. Det er en tjenestens pris. Dens pris er korset. Det er alt det i tjenesten som smerter og gjør vondt. Noen kristne slutter i oppgavene når det begynner å koste noe. De har ikke forstått Jesu tale om det andre kors. 

Skal du vokse som kristen, må døden gjøre sin gjerning i deg. Det er noe i deg som må briste hvis dine bånd til Jesus skal forsterkes. Da bruker Gud en side ved tjenesten. Det er ydmykende å være i Herrens tjeneste. Du utsettes for en ydmykende kritikk. Selvkritikken er den verste. Du kan godt selv innse mangler, feil og hjelpeløshet. 

Men ikke gi opp fordi du har møtt korset i tjenesten. Si ja til det. La din smerte binde deg til Jesu smerte. La ditt kors binde deg til hans kors. Da skal du erfare at det er i din maktesløshet og hjelpeløshet Herren virker og velsigner deg. 

Andre kors 

Vi forbinder ofte bare tjenesten i Guds rike med å gå inn i konkrete oppgaver. Det er feil. 

Også gjennom vårt jordiske kall i arbeid, hjem og familie tjener vi Herren så sant vi ivaretar oppgavene i tro. Også der møter Herren sine med kors. Et kors forandrer livet. Det er noe i oss som kommer inn i en dødsprosess gjennom korset. 

Du kan være tvunget til å bære et kors som du sier nei til. Da er du ikke lenger lærling hos Jesus. Det er ikke lett å si ja til korset. For mange er det heller ikke noe de har gjort en gang for alle. Fristelsen til å skille seg av med det melder seg innimellom. Guds ord advarer oss mot å ta livet i vår egen hånd. 

Det er bare en som skal løse deg fra ditt kors. Det er Herren. I noen tilfeller lar han oss bære et kors til en tid for deretter å gi oss et annet kors. Til andre tider lar han oss bære det samme kors hele livet. Det må vi la ham råde over. 

Uten kors kan du føle deg som en vellykket kristen, men døden gjør ikke sin gjerning i deg. Når det ikke skjer, glir du uten å merke det, bort fra Jesus. Han er ikke de vellykkedes frelser. Det er ikke de friske som har bruk for lege, men de syke.

( Leder i ”Båndet” nr. 3/ 1999)