Artikel nr 15 fra blad nr 1-2013
Emne: Baksida
Ved gudsbarnets båre
Av Olav Nergård

1. Bitre død, hvor er din brodd?
Helvede, hvor er din seier?
Jeg har alt det Jesus eier.
Livets skjønne mål er nådd.
Jeg står frelst for Lammets trone,
 i all evighet, og bær`
seierens krans og livets krone,
og ser Jesus som han er.
3. Sant er alt det Gud har sagt.
Jesu seier fikk sin kroning.
På den frelse og forsoning
Jesus Kristus har fullbrakt,
står jeg – uten sammenligning
overgår det alt jeg vet –
midt innunder all Guds signing,
frelst hos Gud i evighet.
2. Jeg har stridt den gode strid,
og fullendt det løp han satte.
Jeg har mer enn du kan fatte,
hos min Gud til evig tid.
Jeg er salig båret over
jordens sorg og savn og nød.
Jeg har alt det Herren lover,
ved min frelsers liv og død.
4. Salig, hellig, ren og god,
blir jeg aldri mer til skamme.
Evig lovet være Lammet,
som har kjøpt meg med sitt blod.
Det er ham jeg nå får tjene,
i en evig barnerang.
Gud og Lammet er alene
evig verd min takkesang.
Melodi: ”Saligheten er oss nær” (Fra heftet: ”Alt i Jesu”. Utgitt av Stiftelsen på Bibelens Grunn 2005)