Artikel nr 12 fra blad nr 1-2013
Emne: Åndssituasjonen
Avvikling av fasttelefonen
Av Steinar Handeland

Tirsdag 27. november 2012 ble det på NRK lokalradioen for Rogaland, tatt opp et interessant tema: Har du gått over til mobiltelefon? 

Samtidig ble det sagt at ennå var det 900.000 abonnenter i landet på fasttelefoner, men at staten og telefonselskapene kunne komme til innen 5 år å avvikle fasttelefonen ved å legge ned nettet, og dermed tvinge folk over på mobiltelefoner. 

Samtidig vet vi at nå skal det snart komme en radiotype som bare kan bruke det analoge system og "gamleradioen" blir ubrukelig, så folk må kjøpe nye dabbradioer og internettradioer, og la seg registrere! 

Det samme har skjedd på fjernsynsfronten: De gamle TV apparatene med et bilderør er skiftet ut med flatskjermen. Og i disse nye systemene med to-veiskommunikasjon på TV, kan folk sitte hjemme og snakke med butikken for å bestille varer, de kan se personen i butikken på sin skjerm, og han kan se inn i stuen deres på sin skjerm, for det er et lite kamera på flatskjermen som filmer oss når Skype og andre kanaler brukes. Eller du vil både se og snakke med folk i Australia på Skype, så ser de deg i samme sekund. Denne nye teknologi er illevarslende, men folk flest bryr seg ikke. 

Vi har også to-veiskommunikasjon på mobiltelefonene. Overalt blir man registrert som kjøper og databasene ligger inne med hva vi eier, og regningen for bruk av telefonen kommer i postkassene. Vi er nøye registrert og overvåket. På Facebook legger folk ut bilder og stoff som aldri blir borte, og som kan brukes i overvåkingen av hver person. 

Har det ringt en varselbjelle for den som har lest sin Bibel og kan sammenlikne med advarselen mot det anti-kristelige overvåkningssystemet beskrevet i Åp 11; 13; 14 og 16? 

Antikrist må ha satelitter, TV-kanaler, internett, datasystemer og overvåkningsrett mot alle mennesker for å utføre sin maktkontroll. Hvor er vi i dag? 

Har all ekstrem terror fra islam og høyreekstremister skremt alle land til å gå med på at alt av mobilnett, TV og datanett kan overvåke oss i dag? 

Det er en interessant opplysning i forbindelse med Bibelens endetidsprofetier. Nå er snart overvåkingen komplett, mens folk flest er naive og tier. 

Fra nyere historie kan vi for eksempel ha i tankene at tyskerne og norsk politi opptrådt i sivil med "silkehansker" da jødene 26. november 1942 ble hentet i Oslo, men de aller fleste ble gasset i hjel kort tid etter at de kom til Tyskland.