Artikel nr 11 fra blad nr 1-2013
Emne: Trosblikk
Å være rik i Gud
Av Olav Hermod Kydland

I Luk 12,15-21 advarer Jesus mot all havesyke og sier: "For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod" (v. 15). 

Så fortalte han tilhørerne en lignelse om den rike mannen. Han var en rik bonde som fikk en stor avling på gården sin. Spørsmålet han da måtte stille seg var: Hva skulle han nå gjøre, for han hadde ikke plass til hele avlingen? Han bestemte seg for å rive ned sine låvebygninger og bygge større for å få plass til avlingen og godset. 

Den rike mannen var tilfreds med sin beslutning og sa til seg selv: "Sjel! Du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro – et, drikk, vær glad!" Men den rike mannen visste ikke at han skulle dø så snart. 

Hva var feilen med denne mannen? Han var sikkert en god, dyktig og arbeidsom bonde som levde og åndet for gården sin. Men han glemte det viktigste. Tankene hans dreiet seg ikke om Gud, Skaperen, som holder hvert menneske oppe, og som en dag vil ta livets ånde tilbake fra menneske slik at det dør. 

Den rike bonden var verken opptatt av Gud eller regnskapsdagen. For ham var det å ete, drikke og nyte livet det viktigste. Derfor ble tanken på døden skjøvet helt bort og ignorert. Mange ligner nok på denne mannen i dag også. Selv om de har nøkkelen til pengeskrinet og kredittkortet ved siden av seg i senga, får de ikke noe med seg til dødsriket. Jesus kaller mannen "en dåre", for han hadde samlet seg skatter på jorden, men var ikke rik i Gud. 

Jakob skriver til troende som er spredt omkring i landene: "Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende" (Jak 4,4). 

Mange i dag vil både være venn med verden og med Gud. Den rike mannen hadde nok med verden liksom de fleste mennesker. De er i praksis avgudsdykere som er forblindet av "denne verdens gud" (2 Kor 4,4). Men noen vil også være venn med Gud. Guds ord slår imidlertid fast at det er umulig. Den som vil være venn med verden er preget av denne verdens ånd som er en motstander av Guds Hellige Ånd. Dette er frafall fra Gud. Den treenige Gud vil eie og være Herre alene i menneskets liv. Når denne verden får første prioritet i et menneskets liv, da har dette vennskapet, enten hindret dette menneske til å komme til Jesus, eller eventuelt kvalt det nye gjenfødte liv i Gud. En har blitt Guds fiende. 

Er du blitt Guds fiende selv om du ikke ønsker det? Det er bare en vei å gå. Det er å ydmyke seg for Herren og ta imot syndenes forlatelse og la Herren være Herre i ditt liv. Skriften sier: "Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham" (Klag3,25). Ennå er det nådetid, men ingen vet hvor lenge den varer. Nådetida var plutselig slutt for den rike mannen. Kanskje den er snart slutt for deg også! Gå til Herren med dine synder, nederlag og din opptatthet av denne verdens goder. La han bli din Frelser og Herre fra nå av og til evig tid! 

Bare de som tar imot Guds gave, Jesus Kristus, for ingen ting – gratis, er rike i Gud. For de kalles Guds barn og er Guds arvinger til evig liv og salighet.