Artikel nr 11 fra blad nr 6-2012
Emne: Jul
Julesong
Av T. Husøy

Guds eigen Son kjem til jorda ned,
Ditt mål er eitt, bare eit.
Å søkja frelsa alt som var tapt,
Å samla det som var spreidt.

Refreng:
Velkomen, heilag Gude son!
Du kjem som svar på vår inste von
Om frelsa og fred.
Din kjærleik syner du julenatt,
Du kjem med jublande song.
Men ifrå Betlehem ventar deg
 Ein veg, useieleg trong.

Du får ei krybbe i fattig stall,
Og sidan får du ein kross.
 Og kjærleg tek du vår syndebør,
I døden går du for oss.
Melodi: Chr. Rian Arr: H. Brekkå/C.R