Artikel nr 14 fra blad nr 5-2012
Emne: Bokklipp
Av Olav Valen-Sendstad

Kapitlet "Forsoning og rettferdiggjørelse" ble gitt ut ledsaget av følgende fra forordet til boka "Rettferdiggjort av tro" (1938) av samme forfatter: 

"Det er mitt inderlige håp til Gud og vår Herre Jesus Kristus at denne bok må bli en og annen til åndelig velsignelse. Jeg vet vel at mange ikke vil finne stort i den, særlig av dem som tror at hele kristendommen består i å psykologisere, d.v.s. grave i sine egne hjerter, analysere sine åndelige tilstander og bare være opptatt av seg selv. Men kanskje jeg tør tro at sjeler som er utkjørt av denne moralisme, lovtrelldom, psykologisme og analyse av sjelslivet, ville finne hvile for sine hjerter i et Ord som graver i Guds hjerte, i et ord som søker å vise at frelsens grunner ligger utenfor dem. For det å grave i sitt eget hjerte, det gir ikke annen høst enn den som er til dom og død. Men å grave i Guds hjerte, d.v.s. i Guds ord, den Hellige Skrift, det gir en høst til tro og evig liv." 

(Fra ”Forsoning og rettferdiggjørelse av Olav Valen-Sendstad, Lunde forlag )