Artikel nr 3 fra blad nr 4-2012
Emne: Dikt
Ordet tolkes
Av Olav Nergård

Å se nå blott:
Alt godt
er fått
til liv og salighet i Ham,
Å, hvor Guds sønn er misforstått,
foraktet, spottet og forrådt,
som bar din synd og skyld og skam,
som offerlam.

Å, se deg fri
deri
og gi
ham hjerte ditt slik som du er.
Hva har all verden her å si
når dette livet er forbi?
Nei, fly til Jesus nå og her!
Han er deg nær.


Ja, han er nær
just her,
især
Når Ordet tolkes deg. Så fly
til ham aldeles slik du er!
Din synd og skyld og dom er svær,
Men se hva Jesus må bety,
og kom på ny!

Det er fullbrakt!
Betrakt
hans makt
som nå har gitt deg nådens kall.
Du vet deg dømt og ødelagt,
men se nå hans forsoningspakt,
som har opprettet dine fall
foruten tall.

Han, smertens mann,
er sann
og kan
nå gi deg liv og barnekår.
Han satte nemlig alt i stand
til frelse for deg. Se på han!
Se hans fullbrakte verk som står
om alt forgår.