Artikel nr 8 fra blad nr 3-2012
Emne: Trosblikk
Og da jeg så ham
Av Kristoffer Fjelde

Åp 1,19 Johannes, ensom og forvist til Patmos, i trengsel for Guds ord og Jesu vitnesbyrd skyld. Han fikk plutselig se Jesus, han som han hadde sett for mange år siden ved Genesaretsjøen. Et veldig syn! (v. 12-16). 

Jeg var død, v. 18. I disse ord sammenfatter Herren hele sitt jordeliv. Han er Herre over døden og over dødsriket. Han avgjør hvem som skal lukkes inn og ikke. Denne Herre sier til sin tjener i trengselen: ”Frykt ikke!” 

Den ensomme apostel som faller ned som en død ved synet av sin herliggjorte Frelser og Herre, han kan være trygg, men vers 7 taler om andre som skal se ham: 

”Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham.” 

Det blir en veldig dag for dem som opplever den! Det blir en veldig gråt når alle jordens slekter gråter. Både for de som har gjennomstunget ham, og for dem som har fornektet og hånet hans navn. 

”Se, han kommer med skyene!” Skal det bli gråt, jammer og fortvilelse for deg? Eller skal det bli som det står i sangen: 

Tenk når jeg min Frelser skuer, 
Og hans åsyn møter mitt. 
Når med jubel jeg får se ham 
som for all min synd har lidt!