Artikel nr 6 fra blad nr 3-2012
Emne: Bladklipp
Understrømmen og tiden
Av Olaf Gjone

Numedalslågen renner gjennom bygda. Livet der har gitt mange opplevelser og illustrasjoner. Jeg minnes tømmerfløtingen. Lågens strøm drev tømmeret nordfra og sydover til målet ved Larvik. Men noen ganger kunne tømmerstokkene bli presset i feil retning. Mot Lågens understrøm. 

Årsaken? Det kom noen kraftige vindkuler sydfra. De skapte en motgående overstrøm. Men alltid kom understrømmen til sin rett. Og tømmeret drev igjen i riktig retning. Understrømmen var sterkere enn alle vindkuler med overstrøm. 

På ferden vår til himmelen må vi regne med en del motstrøm. Djevelen, verden og vårt eget kjød sørger for det. 

Men gjennom dette livet, med så mange farer, går det en understrøm som vil føre oss i riktig retning. Det er syndenes forlatelse i Jesu blod. (Ef 1,7). Det strømdraget kommer fra himmelen, og det fører oss dit. Den kom inn i verden ved Jesu soningsdød på Golgata kors. Den er sterkere enn alle motgående overstrømmer.”Der synden ble stor, ble nåden enda større!” (Rom 5,20). 

Dette leses nok av mennesker som er presset i feil retning. Hva skal du gjøre? 

Med syndserkjennelse skal du ta din tilflukt til Jesus. Da er du i nådens strøm. Jeg har selv vært i gal retning. Men strømmen fra Golgata reddet meg. 

Fra Golgata veller det nåde ut. Strømmen kommer fra himmelens Gud. 

Understrømmen fører oss riktig vei. I Jesus er nåde for deg og meg. 

( Dagen 29.02.2008. Gjengitt etter tillatelse)