Artikel nr 4 fra blad nr 3-2012
Emne: Trossannhet
Kristustroens dyrebare gave
Av Axel Remme

Kristustroen er verken tvang eller byrde. Tvert om. Du kommer fri når du kommer til Jesus. Med troen på ham slipper tanken løs til å søke de riktige veier og stille de nødvendige spørsmål. 

Troen tar mennesket ut av de forbehold fornuften har satt som betingelse for tillit til Bibelen. Den løser opp rep som vrangforestillinger har snøret til og gjør tanken fri og åpen for Guds vilje. Løst ved troen på Jesus er mennesket i stand til å forlate egoismens fengsel, fri til å snu ryggen til selvlivets lyst og makt. 

Å komme ut av jegets onde sirkel er en forløsning. Den tro som er skapt og inspirert av Jesus, bærer mennesket til frihet. Den er både dør og hånd, som åpner og som tar imot. Troen gjør ikke Jesu gjerning, men den lukker opp for ham og er den hånd som Jesus legger gaver i. 

Kristustroen er derfor en umistelig gave og evne. Så dyrebar og nødvendig at vi trenger den både i livet, i døden og i dommen. For hele veien og i alle livets omskiftende forhold er det å tro på Jesus Kristus, det eneste som holder for Gud og som redder oss. For ved troen på ham får vi hans frelse og eier hans samfunn her i tiden og i evigheten. (Joh 1,12; 3,16, og 3,36).