Artikel nr 3 fra blad nr 3-2012
Emne: Dikt
Bevar meg
Av Olav Nergård

Jag Satan på dør 
- og de tvilende tanker 
som kommer så snikende inn over meg! 
Jeg går som på glør 
hvis jeg samler og sanker 
på noe som ikke er gitt meg fra deg. 
Bevar meg i nåde! 
Å, må du få råde 
her over mitt sinn, så jeg virkelig både 
kan elske deg helt og korsfeste mitt ”Jeg”. 

Å Herre, så dvel 
her hos meg slik du lover, 
og bruk meg og dann meg og led du min gang. 
Å, redd du min sjel 
i all evighet over. 
Å, la meg få se deg og still du min trang. 
Ja, la meg i Ordet 
få se i den store 
forløsning og frelse og soning du gjorde. 
Bevar meg i gudsbarnets stilling og rang.