Artikel nr 17 fra blad nr 2-2012
Emne: Påske
Jesus ble dømt
Av Annbjørg Helland Sævareid

Jesus ble dømt som en skyldig
så du i Guds dom skal gå fri.
Et hav av hans kjærlige nåde
har du fått å skjule deg i.
Det Jesus fortjente og eide
er ditt om du vil ta imot,
og bytte din synd med hans nåde,
og bøye deg ned for hans fot.

Jesus var villig å tørste
så du skulle leve ved han.
Få del i den evige kilden
som flyter med levende vann.
Den kalken han fikk for å drikke
var fylt av Guds vrede og straff.
I dødsangst han ropte i smerte,
men Far hadde Sønnen forlatt.

Jesus ble knust under synden
så du kan stå hellig for Gud.
Ditt lidelses – beger han tømte.
På korset han ropte det ut,
et fullbrakt, og forhenget revnet.
Slik åpnet han Himlen for deg.
Din kamp har han kjempet til seier.
Guds Lam er din redning og vei.

”Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.” Jes 53, 4-5

(”Fra Nardussalven side 46 og 47”)