Artikel nr 6 fra blad nr 2-2012
Emne: Påske
Dere er dyrt kjøpt.
Av Kjell Dahlene

”Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!” 1 Kor 6,20 

Dere er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller!” 1Kor 7,23 

Kostbare kjøp vekker oppmerksomhet. Store kjøpesummer annonseres med store oppslag i media. Dette året har et av de største innkjøp i Norges historie skjedd. Norwegian har handlet fly for 127 milliarder kroner. En gigantisk sum. 

Mange har måttet betale dyrt for feiltrinnene sine. I nyhetene leser vi om en skipskaptein som i overmot styrte cruiseskipet han hadde ansvar for nær land i Italia. Resultatet ble at skipet gikk på grunn og veltet. En gigantisk forsikrings sum må utbetales. En liten uoppmerksomhet, men med så alvorlige følger. 

Likevel blir slike hendelser bagateller i forhold til den ulykken slektsfaren vår, Adam forårsaket ved å ete av den forbudte frukten. Synden trengte igjennom til alle mennesker. Alle syndet og skilte oss fra Gud og alt godt. 

I sannhet et kostbart fall. Det tok ikke mange minuttene, men skaden rammet alle mennesker gjennom alle generasjoner. 

Men det største kjøpet i historien ble ikke betalt med penger, men med blod. Det var det store kjøpet som skjedde på Golgata der Guds Sønn, Jesus Kristus stilte seg selv til ansvar for Adams fall med alle de konsekvenser det førte med seg for menneskeslekten. 

Vi trenger å bli minnet om dette store kjøpet slik at det aldri går ut av minnet vårt. Det skal fargelegge hele livet vårt, tankene og gjerningene våre, holdningene og motivene våre. 

Evangeliets store sannhet er at vi blir frelst av nåde. Den er uforskyldt og ufortjent. Ingen av oss kan gjøre oss verdige denne frelse. Den var gratis for oss. Vi fikk motta den som en gave. 

Men den var ikke gratis for ham som har gitt den. Den kostet det mest dyrebare i tilværelsen. Prisen var den største som er betalt i denne verden, og som noen gang kan betales. 

Det var Guds Sønns blod 

Synden og skaden vår var så stor at intet menneske, ingen engel eller herredom eller velde kunne makte å betale en slik pris. Bare én var rik nok, mektig nok og så full av herlighet at han kunne betale for vår skade. Det var Gud Sønn. Skriften peker på hans kvalifikasjoner på denne måten: ”opphøyet over himlene”. Han som hadde de himmelske makters og engleskarenes tilbedelse, ble utpekt og var villig til å betale prisen som skulle til for vår frelse. 

Prisen ble ikke betalt ved en maktdemonstrasjon, men ved at Guds Sønn ble menneske for å bøye seg ned like til døden og gi sitt blod til løsepenge for syndene våre. ”For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted”. Mark 10,45 

”og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod,” Åp 1,5 

Det var hellig blod. 

Aldri har et slikt blod flytt i et menneskes årer. En som var sann Gud og sant menneske. Dette hellige blod var det han gav til soning for våre synder. ”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.” 1 Pet 1,18-19 

Rekken av blodsoffer er lang, men det er bare en som gikk med sitt eget blod inn i den himmelske helligdom. Resultatet var overveldende. 

”Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.” Heb 9,12 

Omfanget av dette kjøpet. 

Hele verdens synd ble lagt på ham og han kjøpte oss helt og fullt fri fra syndens skyld, makt, vrede og fordømmelse. Et menneske kan bli tynget ned like til døden som følge av én synd. Kain ropte ut i fortvilelse: ”Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den.” 1 M 4,13. Kristus svarte for all synd og alle synder, og han bar dem opp på korset. 

”Hvem kan tenke på den smerte 
uten med et såret hjerte 
om endog en synder led! 
Men her led den evig høye - 
smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, 
se, her lider hellighet!” 

I møte med dette kostbare kjøpet ser jeg min synds alvor og kjenner en dyp smerte i mitt hjerte. Samtidig springer det fram en dyp takk for at jeg er så dyrebar i hans øyne at han ville betale denne ufattelige og umålelig pris for min frelse. 

Vi er dyrt kjøpt! 

Guds ord vil meisle det inn i vårt sinn slik at det skal få prege hele vårt liv. Den som er våken for hvor dyrt han er kjøpt, finner ingen glede i synden. Det fører til overgivelse og hengivelse til ham som har kjøpt oss fri og kjøpt oss til seg. En ønsker å være til ære for Jesus. 

”Får jeg da være kar til din ære? 
Ta meg ved hånden du!” 

Når Kristi dyre kjøp er levende i vårt hjerte, ønsker vi å tjene ham med vårt legeme. Alle bånd skal nå være knyttet til Kristus! Det er mange ting som vil binde oss i denne verden slik at hengivelsen og tjenesten for Kristus blir skadelidende. Kraften til å løse alle bånd ligger i å se hvilken pris Kristus betalte og at jeg er innesluttet i dette dyre kjøpet. 

”Jesus, meg selv jeg deg bringer, 
legger meg ned for din fot, 
at du meg evig skal eie, 
jeg er jo kjøpt med ditt blod.” 

Takknemlighet 

Vi skal takke for alt, sier Guds ord, men takknemligheten mot Kristus for at han betalte den dyre prisen for vår frelse, overskygger alt. Vitnesbyrdet fra de 24 eldste i himmelen stadfester det. 

”Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,” Åp 5,9