Artikel nr 3 fra blad nr 1-2012
Emne: Sang
Jeg har en Frelser
Av Trygve Bjerkrheim

Jeg har en Frelser
som seiret over synden.
Ei minste fnugg
av vondskap i hans sjel.
Slik vandret han
sin vei igjennom verden,
var helt igjennom
hellig, sann og ren.
Jeg har en Frelser
som seiret over vreden.
Han led vår straff,
nå skylden er betalt.
Gud er forsonet,
fallet gjenopprettet.
Hvor godt å minnes;
Jesus ordnet alt.
Jeg har en Frelser
som seiret over Satan,
en strid så hard,
men seieren var hans.
Alt vondskaps velde
nå er overvunnet.
Og evig stråler
Kristi seierskrans.
Jeg har en Frelser
som stråler i Guds himmel,
og dag for dag
i forbønn for meg går.
Og i mitt hjertes tempel
bor han også.
Med ham jeg vandrer
mot en evig vår.

 (Hentet fra heftet ”Takk for sangen”, som ble utgitt i forbindelse med hans 90 års dag i 1994).